StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:12-03-2019
Bijgewerkt op:12-03-2019 12:03

Raadsvergadering 11 maart 2019

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is slechts 1 agendapunt, maar er zijn wel 4 moties ingediend. Mevrouw Langerak (CU) is afwezig.

Voorstel: Kaderbrief Ferm Werk 2020 en volgende jaren en wijziging begroting Ferm Werk

Instemmen met de kaderbrief Ferm Werk 2020 en volgende jaren. Ferm Werk daarbij aandacht vragen voor de volgende specifieke ontwikkelingen en aandachtspunten: Voor inwoners tot 27 jaar wordt met Ferm Werk, het RBL/JOW, het onderwijs en de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden ingezet op Werkfit. Werkfit staat nog in de startblokken en probeert jongeren in eerste instantie richting vormen van onderwijs te bewegen; het gaat deels om dezelfde groep en over de werkwijze die Ferm Werk voorstaat. Ferm Werk beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de groep tot 27 jaar, maar vanzelfsprekend over het activeren van klanten van alle leeftijden.

Wij constateren verheugd dat de in Montfoort in 2018 gestarte aanpak categorie 3 en 4 wordt doorgezet. Montfoort ziet graag dat Ferm Werk in gesprek blijft met Montfoortse ondernemers. Op lokaal niveau onderzoeken wij met de sociale partners, het UWV, Ferm Werk en ondernemers op welke wijze de specifieke vraagstukken van de lokale en regionale arbeidsmarkt kunnen worden opgelost.

De koerswijziging van Ferm Werk naar een meer individuele aanpak speelt in op de af en toe terugkerende opmerking dat Ferm Werk te zeer gericht zou zijn op de ‘route werk’, zonder voldoende rekening te houden met specifieke omstandigheden van de klant.

Geen zienswijze indienen tegen de begrotingswijziging Ferm Werk 2019; de gevolgen daarvan, € 21.000, - verhoging van de bijdrage aan Ferm Werk, verwerken in de begrotingswijziging die mei 2019 aan de raad wordt aangeboden.

De 3e kwartaalrapportage 2018 Ferm Werk voor kennisgeving aannemen.

Het voorstel wordt met 12 stemmen voor en 2 tegen (LM) aangenomen

Motie 1: Urnenmuur Algemene begraafplaats De Stuivenberg ingediend door Inwonersbelangen, VVD en CDA, inhoudende

-  Verzoekt het college op om met een voorstel te komen voor uitbreiding of nieuwbouw van een urnenmuur op de Algemene begraafplaats de Stuivenberg.

De motie wordt met 13 stemmen voor en 1 tegen (SGP) aanvaard

Motie 2: Volwaardige bibliotheken in Montfoort en Linschoten ingediend door Lokaal Montfoort

-  Draagt het college op om het onderhavige pand Kasteelplein 4 niet te verhuren of te verkopen vóórdat de raad een besluit genomen heeft over de vestiging van bibliotheken in Montfoort en Linschoten

-  Met een raadsvoorstel voor volwaardige bibliotheken te komen vóór het zomerreces.

De motie wordt met 3 stemmen voor (SGP en LM) en 11 stemmen tegen verworpen

Motie 3: Ongewenst gebruik Doelenplein ingediend door Lokaal Montfoort

-  Draagt het college op om per direct maatregelen te nemen en een einde te maken aan deze ongewenste situatie en ervoor te zorgen dat het Doelenplein weer beschikbaar komt voor spelende kinderen.

-  Ervoor de zorgen dat de vervuiling (glas en andere materialen) worden verwijderd van het terrein.

-  Het Doelenplein wordt geïnspecteerd op schade en als deze wordt vastgesteld wordt verhaald op de veroorzakers.

-  Het wijkplatform Keizerrijk en de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn worden geïnformeerd over de genomen maatregelen en hoe herhaling wordt voorkomen

De motie wordt met 4 stemmen voor (CDA en LM) en 10 stemmen tegen verworpen

Motie 4: Woningbouw in kleine kernen ingediend door VVD, SGP, CDA en Lokaal Montfoort

Fracties spreken uit dat:

- De politieke partijen van de provincie op de hoogte worden gebracht van onze zorgen

- De wens om te komen tot uitbreiding van uitbreiding van woningbouw van kleine kernen

- De uitbreiding moet gepaard gaan met landschappelijke verbetering

-  In samenspraak tussen gemeente en provinciebestuur

-  Daarbij de verwachting uit te spreken dat de rode contouren en het gebruik ervan soepel gehanteerd zullen worden totdat in de omgevingsvisie de belangen van landschap en woningbouw in kleine kernen goed benoemd en geregeld zijn

De motie wordt met 10 stemmen voor en 4 tegen (PAK en D66) aanvaard

De vergadering wordt door de voorzitter om 21.27 uur gesloten en zij wenst iedereen wel thuis.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Agenda digitale raadsvergadering 28 september 2020 (20-09-2020)
Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht. (20-09-2020)
Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee? (20-09-2020)
Werkzaamheden Waardsedijk 23 t/m 29 september 2020 (16-09-2020)
Burgemeester Montfoort sluit woning en bijbehorend perceel na vondst drugslaboratorium (16-09-2020)
Raadsvergadering digitaal (13-09-2020)
Agenda commissie Samenleving 15 september (07-09-2020)
Agenda commissie Ruimte 14 september (07-09-2020)
Online voorlichting (webinar) Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 9 september (01-09-2020)
Corona besmettingen in Montfoort (01-09-2020)
Arts Bas Boogmans van GGD regio Utrecht: Overleg bij twijfel altijd met de GGD" (01-09-2020)
Vergunning voor raam in historische stadsmuur verleend na zorgvuldige afweging (13-08-2020)
Linschoten in ANWB uitgave (12-08-2020)
Brief over reizen met de regiotaxi (21-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (07-07-2020)
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financin; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop Dance


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020