StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:12-03-2019
Bijgewerkt op:12-03-2019 12:03

Raadsvergadering 11 maart 2019

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is slechts 1 agendapunt, maar er zijn wel 4 moties ingediend. Mevrouw Langerak (CU) is afwezig.

Voorstel: Kaderbrief Ferm Werk 2020 en volgende jaren en wijziging begroting Ferm Werk

Instemmen met de kaderbrief Ferm Werk 2020 en volgende jaren. Ferm Werk daarbij aandacht vragen voor de volgende specifieke ontwikkelingen en aandachtspunten: Voor inwoners tot 27 jaar wordt met Ferm Werk, het RBL/JOW, het onderwijs en de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden ingezet op Werkfit. Werkfit staat nog in de startblokken en probeert jongeren in eerste instantie richting vormen van onderwijs te bewegen; het gaat deels om dezelfde groep en over de werkwijze die Ferm Werk voorstaat. Ferm Werk beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de groep tot 27 jaar, maar vanzelfsprekend over het activeren van klanten van alle leeftijden.

Wij constateren verheugd dat de in Montfoort in 2018 gestarte aanpak categorie 3 en 4 wordt doorgezet. Montfoort ziet graag dat Ferm Werk in gesprek blijft met Montfoortse ondernemers. Op lokaal niveau onderzoeken wij met de sociale partners, het UWV, Ferm Werk en ondernemers op welke wijze de specifieke vraagstukken van de lokale en regionale arbeidsmarkt kunnen worden opgelost.

De koerswijziging van Ferm Werk naar een meer individuele aanpak speelt in op de af en toe terugkerende opmerking dat Ferm Werk te zeer gericht zou zijn op de ‘route werk’, zonder voldoende rekening te houden met specifieke omstandigheden van de klant.

Geen zienswijze indienen tegen de begrotingswijziging Ferm Werk 2019; de gevolgen daarvan, € 21.000, - verhoging van de bijdrage aan Ferm Werk, verwerken in de begrotingswijziging die mei 2019 aan de raad wordt aangeboden.

De 3e kwartaalrapportage 2018 Ferm Werk voor kennisgeving aannemen.

Het voorstel wordt met 12 stemmen voor en 2 tegen (LM) aangenomen

Motie 1: Urnenmuur Algemene begraafplaats De Stuivenberg ingediend door Inwonersbelangen, VVD en CDA, inhoudende

-  Verzoekt het college op om met een voorstel te komen voor uitbreiding of nieuwbouw van een urnenmuur op de Algemene begraafplaats de Stuivenberg.

De motie wordt met 13 stemmen voor en 1 tegen (SGP) aanvaard

Motie 2: Volwaardige bibliotheken in Montfoort en Linschoten ingediend door Lokaal Montfoort

-  Draagt het college op om het onderhavige pand Kasteelplein 4 niet te verhuren of te verkopen vóórdat de raad een besluit genomen heeft over de vestiging van bibliotheken in Montfoort en Linschoten

-  Met een raadsvoorstel voor volwaardige bibliotheken te komen vóór het zomerreces.

De motie wordt met 3 stemmen voor (SGP en LM) en 11 stemmen tegen verworpen

Motie 3: Ongewenst gebruik Doelenplein ingediend door Lokaal Montfoort

-  Draagt het college op om per direct maatregelen te nemen en een einde te maken aan deze ongewenste situatie en ervoor te zorgen dat het Doelenplein weer beschikbaar komt voor spelende kinderen.

-  Ervoor de zorgen dat de vervuiling (glas en andere materialen) worden verwijderd van het terrein.

-  Het Doelenplein wordt geïnspecteerd op schade en als deze wordt vastgesteld wordt verhaald op de veroorzakers.

-  Het wijkplatform Keizerrijk en de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn worden geïnformeerd over de genomen maatregelen en hoe herhaling wordt voorkomen

De motie wordt met 4 stemmen voor (CDA en LM) en 10 stemmen tegen verworpen

Motie 4: Woningbouw in kleine kernen ingediend door VVD, SGP, CDA en Lokaal Montfoort

Fracties spreken uit dat:

- De politieke partijen van de provincie op de hoogte worden gebracht van onze zorgen

- De wens om te komen tot uitbreiding van uitbreiding van woningbouw van kleine kernen

- De uitbreiding moet gepaard gaan met landschappelijke verbetering

-  In samenspraak tussen gemeente en provinciebestuur

-  Daarbij de verwachting uit te spreken dat de rode contouren en het gebruik ervan soepel gehanteerd zullen worden totdat in de omgevingsvisie de belangen van landschap en woningbouw in kleine kernen goed benoemd en geregeld zijn

De motie wordt met 10 stemmen voor en 4 tegen (PAK en D66) aanvaard

De vergadering wordt door de voorzitter om 21.27 uur gesloten en zij wenst iedereen wel thuis.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Vergadering commissie Ruimte (digitaal) op maandag 18 januari 2021 (14-01-2021)
Geweldsincident in Montfoort (10-01-2021)
Montfoort gaat openbare verlichting sociaal verduurzamen (22-12-2020)
Blijf thuis festival’ tijdens Oud en Nieuw (18-12-2020)
Groot onderhoud voor provinciale weg N228 in Montfoort (18-12-2020)
Gemeente onder verscherpt preventief toezicht provincie (17-12-2020)
Gewijzigde openingstijden stadskantoor (17-12-2020)
Werkzaamheden Cattenbroekerdijk uitgesteld i.v.m. weersvoorspelling (15-12-2020)
Raadsvergadering 7 en 8 december (11-12-2020)
Werkzaamheden Cattenbroekerdijk (09-12-2020)
Praat u mee tijdens de laatste online inloopavond duurzame energie op 15 december a.s.? (08-12-2020)
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert digitale bewonersavond baggeren Hollandsche IJssel (30-11-2020)
Raadsvergadering 7 december 2020 (26-11-2020)
Campagne gestart om jongeren in het zonnetje te zetten met het Jongerenlintje (18-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 24 november 2020 (15-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 23 november 2020 (15-11-2020)
Begrotingsraad 9 en 10 november 2020 (11-11-2020)
Alternatieve begroting van de gezamenlijke oppositiepartijen Lokaal Montfoort CDA ChristenUnie en SGP (07-11-2020)
Gemeente neemt regie op ruimtelijke ontwikkeling (07-11-2020)
Agenda Raadsvergadering 9 november 2020 Let op aanvang 19.30 uur (05-11-2020)
Begroting 2021: Montfoort net als andere gemeenten in financieel zwaar weer (29-10-2020)
Inventarisatie waardevolle bomen in Montfoort en Linschoten (28-10-2020)
Raadsvergadering 26 oktober 2020 (27-10-2020)
Agenda voor de digitale raadsvergadering 26 oktober (16-10-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Postbus 190 / Radiobingo


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021