StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:27-03-2024
Bijgewerkt op:27-03-2024 19:31

Raadscommissie vergaderingen april 2024

Bron: Gemeente Montfoort
  

Raadscommissie vergaderingen
De commissies geven de raad advies over de behandeling van voorstellen die het college aan de raad voorlegt. De twee raadscommisies zijn:
 Commissie Ruimte, met daarin alles wat de openbare ruimte van de                gemeente betreft;
 Commissie Bestuur, Financiën en Samenleving: bestuurlijke thema’s, financiën en alles wat de Montfoorts samenleving betreft.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, in het Huis van Montfoort. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Op de website van de gemeenteraad http://montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u de vergaderstukken raadplegen.

Als u wilt inspreken bij een raadscommissie dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@montfoort.nl of telefonisch op 06-52885417.

Vergadering van de Commissie Ruimte maandag 8 april 2024
De agenda van deze commisievergadering is:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Spreekrecht burgers
5. Onderwerpen vreemd aan de orde van de dag
6. Raadsvoorstel Flexwoningen ‘De Bleek fase 2’
7. Raadsvoorstel Vaststellen VAB-visie
8. Raadsvoorstel Aankoop percelen IJsselveld 20/20A
9. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Park Rapijnen, Linschoten
10. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Dorpstraat 9 te Linschoten
11. Raadsvoorstel Transitievisie Warmte
12. Raadsvoorstel Vastelling bestemmingsplan ’15 extra parkeerplaatsen Joop Westerweelstraat’
13. Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte van 4 maart 2024
14. Toezeggingenlijst commissie Bestuur, Financiën en Samenleving & Ruimte
15. Sluiting

Vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Samenleving dinsdag 9 april 2024|
De agenda van deze commisievergadering is:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Spreekrecht burgers
5. Onderwerpen vreemd aan de orde van de dag
6. Raadsvoorstel Inloophuis
7. Raadsvoorstel Nadere uitwerking Buitensportaccommodatiebeleid
8. Raadsvoorstel toekomstbestendige, vitale en levendige kernen
9. Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Montfoort 2024
10. Raadsvoorstel Controleprotocol 2023 – 2026 en normenkader 2023
11. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
12. Raadsvoorstel Concept jaarrekening AVU 2023, Begrotingswijziging 2024 en concept begroting 2025
13. Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur, Financiën en Samenleving van 5 maart 2024
14. Toezeggingenlijst commissie Bestuur, Financiën en Samenleving & Ruimte
15. Sluiting

  


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024