StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:11-06-2021
Bijgewerkt op:11-06-2021 11:36

Agenda commissie Financien 22 maart 2021 (digitaal)

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Financiën te houden op dinsdag 22 juni 

2021, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer C.L. Jonkers

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

tot

21.45 uur

5.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Montfoort

De jaarstukken zijn opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft per programma inzicht in de gerealiseerde effecten en uitgevoerde activiteiten in 2020. Per onderdeel uit de begroting 2020 is aangegeven welke effecten zijn bereikt en ook welke activiteiten zijn uitgevoerd. Door middel van deze stukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de financiële gevolgen daarvan. De raad wordt verzocht de jaarrekening 2020 vast te stellen.

21.45 uur tot

22.45 uur

6.

Raadsvoorstel Herstelplan 2021-2024 Montfoort

In december 2020 is de gemeente Montfoort door de provincie onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. De provincie heeft om een herstelplan gevraagd, dat nu voorligt om door de raad te worden vastgesteld. De Voorjaarsnota 2021, waarin de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 worden gerapporteerd, is een onlosmakelijk onderdeel van het Herstelplan 2021-2024.

22.45 uur

7.

Vaststellen besluitenlijst commissie Financiën 2 november 2020

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023