StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:07-09-2020
Bijgewerkt op:07-09-2020 21:34

Agenda commissie Ruimte 14 september

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie Ruimte te houden op maandag 14 september 2020, aanvang 20.00 uur

20.00 uur tot 20.05 uur
1. Opening en mededelingen
Mededeling voorzitter werkgroep Financiën
2. Vaststellen van de agenda

20.05 uur tot 20.35 uur
3. Spreekrecht burgers

20.35 uur tot 21.15 uur
4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Energietuin Mastwijkerdijk
Op 7 april 2020 is de raad geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van een energietuin op de voormalige startlocatie aan de Mastwijkerdijk. NV Afvalzorg als eigenaar is in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) voornemens om op de voormalige stortlocatie aan de Mastwijkerdijk een zonneveld in combinatie met natuur en recreatie te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de benodigde procedure doorlopen en is nu gereed voor vaststelling. Met dit bestemmingsplan wordt realisatie van een zogenaamde energietuin mogelijk. In deze energietuin zal 12 ha aan zonnepanelen gerealiseerd worden in combinatie met een natuurlijke, recreatieve en educatieve functie. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de initiatiefnemers (NV Afvalzorg en NMU) een aanvraag omgevingsvergunning voor realisatie indienen.

21.15 uur tot 21.45 uur
5. Raadsvoorstel Ontwerp Regionale Energiestrategie en concept bod voor elektriciteit in het Klimaatakkoord 
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het regionale concept bod om als regio (UI 6) 1,8 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken, met daarbij horende randvoorwaarde en disclaimer; in te stemmen met het uitgangspunt “iedereen doet mee en levert een bijdrage”; in te stemmen met de verzending van de ontwerp RES met het concept bod naar het Rijk (Nationaal Programma RES).

21.45 uur tot 22.00 uur
6. Raadsvoorstel Openbaarmaking voetpad 
De Hervormde Gemeente Linschoten heeft plannen voor de toekomst met het gebied rondom de kerk en hun eigendommen aan de Dorpsstraat en Nieuwe Zandweg. Eén van de onderdelen van dit plan is het sluiten van de huidige openbare doorgang tussen de kerk en kerkelijk centrum de Wingerd en het openstellen van het nieuw aangelegde voetpad ten zuiden van de kerk. Door middel van voorgesteld raadsbesluit wordt het mogelijk gemaakt de openbare voetgangersverbinding tussen de Hoge Werf en het Kerkplein in Linschoten te verplaatsen naar de tuin ten zuiden van de kerk.

22.00 uur tot 22:15 uur
7. Bestemmingsplanwijzigingen *)
De fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten heeft de volgende twee informatiebrieven geagendeerd voor bespreking:
• Informatiebrief Bouw extra woning op het perceel J. de Ridderlaan 1
• Informatiebrief Principebesluit omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning IJsselveld 9 Montfoort
In beide gevallen acht de fractie het van belang dat de juiste procedure wordt doorlopen en de fractie hoort graag van het college dat er geen onomkeerbare besluiten zijn genomen zonder dat de raad daar een uitspraak over heeft gedaan. De fractie vindt bij voorbaat het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning problematisch en is daar in principe geen voorstander van. De fractie hoort graag van het college waarom het principebesluit is genomen en hoort tevens graag van andere fracties hoe zij tegen de omzetting van de woning aankijken.

22.15 uur
8. Vaststellen besluitenlijst forum Ruimte 22 juni 2020
22.15 uur
9. Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

    Meer berichten in deze categorie:
Agenda digitale raadsvergadering 28 september 2020 (20-09-2020)
Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht. (20-09-2020)
Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee? (20-09-2020)
Werkzaamheden Waardsedijk 23 t/m 29 september 2020 (16-09-2020)
Burgemeester Montfoort sluit woning en bijbehorend perceel na vondst drugslaboratorium (16-09-2020)
Raadsvergadering digitaal (13-09-2020)
Agenda commissie Samenleving 15 september (07-09-2020)
Agenda commissie Ruimte 14 september (07-09-2020)
Online voorlichting (webinar) Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 9 september (01-09-2020)
Corona besmettingen in Montfoort (01-09-2020)
Arts Bas Boogmans van GGD regio Utrecht: Overleg bij twijfel altijd met de GGD" (01-09-2020)
Vergunning voor raam in historische stadsmuur verleend na zorgvuldige afweging (13-08-2020)
Linschoten in ANWB uitgave (12-08-2020)
Brief over reizen met de regiotaxi (21-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (07-07-2020)
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financin; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)
Mooiste dorp Linschoten (11-06-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020