StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:25-11-2019
Bijgewerkt op:25-11-2019 13:40

Protest brengt beweging in zorgcrisis

Bron: Gaby van Ruiten
    

24-uurs zorg in Montfoort: hoe zit het nu echt?
Montfoort is een krachtige en hechte gemeenschap. Nu hier het kleinschalige verpleeghuis De Bloesemhof en de dagbesteding Vlinderhof worden gesloten zijn de rapen gaar. De ouderen van het Antoniushof verzamelden in korte tijd 1000 handtekeningen en maandagavond organiseert de actiegroep B.O.M (Behoud Ouderenzorg Montfoort) een luide protest tocht voor het behoud van goede 24 uurs-zorg in Montfoort. De optocht wordt begeleid door de scouting, de IJsselzangers en diverse trommelaars en gaat vanaf 19.15 richting het St.Josephgebouw, waar de gemeente naartoe is uitgeweken wegens de verwachte drukte. De RK kerk, de bewonerscommissie van de Antoniushof, de B.O.M en het Knooppunt zullen inspreken en later op de avond komen de vragen die aan het college zijn gesteld aan de orde.

In de aanloop naar de bijeenkomst komt steeds meer informatie op tafel. In een brief aan de gemeente van 17 november schrijft oud wethouder Jan Vlaar (CDA) het volgende:
“Twee jaar geleden heeft Rijnhoven aangegeven dat zij het niet mogelijk achten structureel meer
intramurale plekken toe bedeeld te krijgen. (…) Fundis en Woonzorg Nederland hebben twee jaar geleden aangegeven bereid te zijn de begane grond van Het Antoniushof geleidelijk om te bouwen tot steeds meer wooneenheden waar intramuraal beschermd wonen mogelijk zou zijn.

Ook de ruimtes die vrij kwamen door het vertrek van de SWOM naar het huis van Montfoort zouden hierbij worden betrokken. Fundis was ook bereid voor structurele financiering vanuit de WLZ zorg te dragen.”
De oud-wethouder legt verder uit: “Rijnhoven is een relatief kleine zorgaanbieder. Fundis is een grote zorgorganisatie die eerder faciliteiten krijgt voor uitbreiding of nieuwbouw, onder anderen
omdat ze ook hun nek uitsteken om de zorginfrastructuur instant te houden.

Zo hebben ze een aantal jaren geleden het ziekenhuis in Zoetermeer van een faillissement gered. Linschoten is de meest oostelijke locatie van Fundis. Hun werkgebied loopt tot Rotterdam. Met het aanbod van Fundis kon een substantieel volume intramurale zorg voor de kern Montfoort ontstaan.” 

De oud-wethouder beschrijft hier de situatie eind 2017, begin 2018. Tijdens de bespreking van de begroting op 4 november zei de wethouder Jocko Rensen:  "Wij zijn buiten de communicatie gehouden door Rijnhoven" Rensen stapte op 15 november op. In het persbericht van de gemeente van 19 november staat: “We bekijken of er organisaties zijn die voor de toekomst een voldoende grote woonplek kunnen maken, waar wel voldoende mensen kunnen wonen. Daarover gaan we in gesprek met een aantal zorgaanbieders. (…) “Alle betrokken partijen hebben gedaan wat in hun macht lag, alleen is dat niet voldoende gebleken om de Bloesemhof en de Vlinderhof open te houden,” aldus het college. 


Eveneens op 19 november publiceerden de C4, de partijen CDA, ChristenUnie, SGP en Lokaal Montfoort  een grote advertentie in de IJsselbode, waarin zij de opriepen tot het openhouden van de Bloesemhof en de Vlinderhof en waarin de uitspraak van wethouder Vlaar uit 2015 werd geciteerd: “Als ouderen niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen en een groter beroep kunnen doen op intensieve zorg, is de behoefte aan opvang in de ‘eigen’ omgeving groter dan ooit.’ “Wij willen het sociale gezicht van Montfoort terug’, aldus de vier partijen.

In zijn brief aan de gemeente doet de oud-wethouder Vlaar de volgende voorstellen in wat hij de ‘overgangssituatie’ noemt:
1. Rijnhoven vragen hoe ze voor de circa 150 senioren appartementen 24 uur, 7 dagen in de
week gekwalificeerde zorg blijven leveren.
2. Fundis vragen of ze in de kern Montfoort een intramurale vesting willen ontwikkelen.
3. Rijnhoven vragen om de Bloesemhof open te houden totdat er een andere partij bereid is de
locatie over te nemen en in uitbreiding te investeren.
4. Het IJsselhuis vragen of ze tijdelijk de Bloesemhof en de Vlinderhof willen huren en
exploiteren.
5. Rijnhoven vragen of ze bereid zijn hun Montfoortse business over te dragen aan of Fundis of
het IJsselhuis.

De directrice van de Rijnhoven, mevrouw Prins vindt dat de brief van Vlaar "duidelijk maakt dat hij niet begrepen heeft hoe de zorg is georganiseerd." Zij vraagt zich af waar de discussie over gaat en schrijft: 'De genoemde locatie is ons eigendom en wij bepalen wie er gebruik van maakt. Antoniushof is van WZN en zij bepalen wie er gebruik van maakt. De gemeente kan niet zomaar een huurder aanwijzen. Voor thuiswonenden die thuiszorg nodig hebben wordt deze gewoon geleverd. Door ons of door een andere zorgaanbieder. Dat is geregeld in de zorgverzekeringswet. Dit heeft met dit onderwerp niets te maken’, schrijft Prins.

“Het staat iedere zorgaanbieder vrij om een zorglocatie te openen. Maar dat zullen ze alleen doen als er voldoende vraag is. Die vraag is er in Montfoort niet. Het kost al moeite om 8 plekken te vullen. De Rijnhoven verliest per dag 1100 euro in Bloesemhof. De vraag open te blijven is echt impertinent. Om open te blijven moet ik namelijk elders in de organisatie de zorg afromen. Dat is op geen enkele wijze te verantwoorden," aldus Prins, die benadrukt dat er te weinig behoefte is aan intramurale plaatsen in Montfoort. Ze voegt eraan toe: “WZN (woon zorg Nederland) heeft zich indertijd teruggetrokken. Een investering in Antoniushof kon op geen enkele wijze worden terugverdiend. Binnen een straal van 10 kilometer is meer dan voldoende verpleeghuis plek om de vraag uit Montfoort te dekken: Linschoten, Oudewater, IJsselstein, Harmelen, Woerden, Vleuten, De Meern’.  

Op 6 november vertelde Prins het AD dat de sluiting het gevolg was van een verlies en dat het verlies werd veroorzaakt door "de inhuur van uitzendkrachten en detacheringsbureaus. Die kosten 2,5 keer zoveel als vast personeel, maar we moeten wel omdat we enorm last hebben van de krappe arbeidsmarkt,” aldus Prins. ,,We hebben duidelijk aangegeven bij wethouder Jocko Rensen dat het openblijven van groot belang is voor Montfoort. Maar ik kreeg het idee dat hij onderschat wat sluiting van een dagbesteding betekent voor ouderen en hun mantelzorgers.”

De betrokken mantelzorgers vertellen dat het juist heel ingewikkeld is om een nieuwe plek te vinden. Zij kregen op zeer korte termijn te horen dat de mensen moeten vertrekken uit de Bloesemhof  en treffen lange wachtlijsten bij andere aanbieders in de door Prins genoemde omliggende gemeenten. De Vijverhof van Rijnhoven in Harmelen heeft beperkt plek en de verbinding met openbaar vervoer naar de Koningshof in Vleuterweide betekent overstappen. Zij ondervinden dat het heel moeilijk is om voor hun naasten een passende plek met 24-uurs zorg te vinden. 

Omroep Max maakte onlangs bekend dat er in Nederland de komende 10 jaar zeker 40.000 bedden nodig zullen zijn in de zware zorg. Cijfers van het RIVM onderschrijven eveneens dat er in Montfoort een groeiende noodzaak lijkt te zijn voor 24-uurszorg. Het aantal mensen met dementie zal fors gaan toenemen:

De gemeente nodigde zaterdagmiddag 23 november de Rijnhoven nog uit om aanwezig te zijn bij de forumvergadering. Directrice Prins legde die bal echter terug bij de gemeente. Zij schrijft: ‘De gemeente Montfoort is per brief in kennis gesteld van de sluiting. De argumenten staan in de brief vermeld en sluiten aan bij de gesprekken die op 27 november 2018, 25 juni 2019 en 11 november 2019 met wethouder en/of burgemeester en wethouder zijn gevoerd. Er zijn geen nieuwe standpunten en de genomen besluiten zijn inmiddels in uitvoering. (…) Vervolgens benadrukt Prins dat  ‘de gemeente zeggenschap heeft over zijn WMO budget en de subsidies die de gemeente vanuit dit budget toekent. De gemeente heeft ook zeggenschap over de instantie die de indicaties stelt en de instantie die de contracten afsluit en op de hoogte van de geboden tarieven voor de dienstverlening.’ Prins doet de gemeente de aanbeveling om de discussie niet te richten op de locaties (waar de gemeente immers niet over gaat), maar ‘de discussie focust op het onderwerp waar de gemeente wel over gaat, namelijk het WMO beleid. In de discussie van maandagavond is De Rijnhoven dan ook geen partij,’ aldus Prins. 

De notulen van het gespreksverslag van 11 november, waar burgemeester Petra van de Hartskamp en wethouder Jocko Rensen spraken met de directrice van de Rijnhoven, zijn dinsdag voorzien van opmerkingen van mevrouw Prins, waarna haar werd verteld dat het afgelopen woensdag in het presidium (Burgemeester, wethouders en fractievoorzitters) aan de orde zou komen. Navraag leert echter dat dit niet het geval is geweest en dat er alleen een stuk is voorgelezen uit de mail van mevrouw Prins dat de sluiting definitief is. 

De actiegroep B.O.M, die eerder om het verslag had gevraagd, kreeg vrijdag het bericht dat de notulen nog niet waren goedgekeurd door beide partijen. De gemeente beloofde het verslag openbaar te maken ‘zodra dit is gebeurd’.

De actiegroep B.O.M. (Behoud Ouderenzorg Montfoort) vindt de term ‘overgangssituatie’ te zwak en spreekt van een zorgcrisis. De groep wil dat er een oplossing komt voor de mensen van de Bloesemhof en de Vlinderhof. De groep eist verder dat in het gemeentelijke WMO beleid en in de woonvisie structureel oog is voor de belangen van de WLZ zorg en dat er andersom ook bereidheid is om in warm overleg de mens centraal te houden. De groep vindt dat de gemeente veel meer haar best moet doen om 24-uurs zorg voor haar inwoners te garanderen. De B.O.M wil de nieuwe wethouder Yolan Koster, die Jocko Rensen zal opvolgen, bij haar installatie op 9 december een manifest aanbieden, liefst samen met andere betrokken partijen.

Het onderwerp leeft enorm binnen de gemeenschap. De ouderen van het Antoniushof hebben inmiddels 1000 handtekeningen opgehaald. De B.O.M heeft inmiddels ruim 1000 volgers op Facebook. Er worden maandagavond dan ook veel mensen verwacht bij de Jumbo. De gemeente heeft daarom gezorgd voor een zaal in het St. Josephgebouw, waar de bijeenkomst om 19.30 is gepland om te starten. Dit is door de gemeente krap gepland aangezien de optocht was aangekondigd voor 19.15. Het is daarom mogelijk dat de insprekers wat later dan de gemeente wenst het woord zullen nemen. 

Tijdens de avond zullen de vragen van de oppositiepartijen worden beantwoord. De insprekers zijn het Knooppunt, de RK kerk, de B.O.M en de bewonerscommissie van de Antoniushof. 

De brief van oud-wethouder Jan Vlaar
https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/2075606

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Crystal meth-lab ontdekt in verborgen containers in Montfoort (07-08-2020)
Uitnodiging en programma informatiebijeenkomst 31 augustus 2020 (03-08-2020)
Auto vliegt uit bocht en eindigt in sloot bij Montfoort (03-08-2020)
Politie dringend op zoek naar TBS'er Henk Petrus Wilhelmus Ernst (03-08-2020)
Mogelijk trillingen bodemonderzoek Montfoort en Oudewater (29-07-2020)
Geen VOM dit jaar (26-07-2020)
Wat is het allermooiste dorp van Nederland? (25-07-2020)
Woerdense gewond bij betrappen inbrekers (24-07-2020)
Seismisch onderzoek nabij Harmelen (24-07-2020)
Gezin doet aangifte na autobrand op A12 (24-07-2020)
Geheimzinnig vliegtuig boven Montfoort en Woerden (23-07-2020)
Knopenbad heeft rolstoellift (23-07-2020)
Politie biedt excuses aan voor nepnieuws (20-07-2020)
Woerden krijgt teststraat (18-07-2020)
“Made in Montfoort” presenteert plannen voor Zorg, Wonen en Onderwijs in Montfoort. (17-07-2020)
Thom uit Harmelen eerste met rolstoel op Dom (13-07-2020)
Logeerhuis wordt steeds concreter (09-07-2020)
Politie waarschuwt voor neptelefoontjes van de woningbouw (05-07-2020)
Waarnemend burgemeester Den Oudsten: 'Mensen aangehouden met tassen vol stenen' (05-07-2020)
Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen! (04-07-2020)
Jonge webshopoplichters aangehouden (04-07-2020)
Open Monumentendag 2020 in Montfoort en Linschoten (01-07-2020)
Beeldbepalend brugwachtershuisje blijft in Montfoort (01-07-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020