StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-09-2021
Bijgewerkt op:07-09-2021 16:11

Extra commissie Ruimte vergadering 20 september 2021

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte te houden op maandag 20 september  2021, aanvang 20.00 uur, in het Huis van Montfoort

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan “Nieuwe Zandweg 11” (nr. 1029821) *)

Het bestemmingsplan “Nieuwe Zandweg 11” voorziet in een planologische regeling voor het gebied naast de begraafplaats in Linschoten, tussen de Nieuwe Zandweg en de kerk. Het bestemmingsplan biedt het planologische kader voor de bouw van een (pastorie)woning aan de Nieuwe Zandweg en het verplaatsen van de uitbreidingslocatie van de begraafplaats en wordt ter vaststelling aan u voorgelegd.

21.45 uur

 

6.

Raadsvoorstel Kredietaanvraag parkeren oost (nr. 1011586) *)

De raad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 30-tal parkeerplaatsen ten oosten van de binnenstad, verspreid over twee locaties: de Joop Westerweelstraat en de Heeswijkerpoort.

22.30 uur

7.

Raadsvoorstel Woonwagenbeleid (nr. 991900) **)

Op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) en op grond van onze eigen Grondwet heeft de gemeente een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat binnen een redelijke termijn voldoende huisvesting beschikbaar is voor onder meer woonwagenzoekende bewoners. Om de specifieke woonbehoeften van woonwagenbewoners te faciliteren en beschermen dient een gemeente een woonwagenbeleid vast te stellen. De raad wordt voorgesteld om binnen tien jaar 12 nieuwe woonwagenstandplaatsen te realiseren in de gemeente Montfoort.

23.00 uur

8.

Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 21 juni 2021

23.00 uur

9.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

    Meer berichten in deze categorie:
Gemeente Montfoort kiest ervoor om in te zetten op behoud van voorzieningen en goede dienstverlening, waardoor provincie Utrecht verscherpt preventief toezicht continueert (26-09-2021)
Raadsvergadering weer live bijwonen (26-09-2021)
27 september t/m 7 oktober: Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 (23-09-2021)
Informatieavond baggerwerkzaamheden Hollandse IJssel (23-09-2021)
Raadsvergadering 27 september 2021 (20-09-2021)
Gemeenteraad beveelt burgemeester Van Hartskamp - de Jong aan voor herbenoeming (16-09-2021)
Tijdelijke afsluiting Montfoortse IJsselbrug (15-09-2021)
World Cleanup Day, help jij ook mee? (15-09-2021)
Gedeputeerde brengt werkbezoek aan fietsstraat (12-09-2021)
Waarschuwing voor buurtapp Nextdoor (12-09-2021)
Verkeershinder door werkzaamheden A12 (12-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 13 september 2021 (07-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 14 september 2021 (07-09-2021)
Extra commissie Ruimte vergadering 20 september 2021 (07-09-2021)
Koninklijke Onderscheiding voor Yvonne Postma-Peperkamp (06-09-2021)
Inloggen met DigiD op website tijdelijk niet mogelijk (05-09-2021)
Start realisatie nieuwe urnenmuur begraafplaats De Stuivenberg (05-09-2021)
Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Montfoort ligt ter inzage (16-08-2021)
Vaccineren zonder afspraak in gemeente Montfoort (19-07-2021)
Herinrichting route Hofstraat, Om t Hof en Hofplein (12-07-2021)
Raadsvergadering 5 en 6 juli 2021 (digitaal) (07-07-2021)
Unieke nieuwe Infill Kunstgrasvelden Montfoort SV19 (07-07-2021)
Nieuw model Nederlandse identiteitskaart (07-07-2021)
Raadsvergadering 5 juli 2021 (digitaal) (25-06-2021)
Reactieronde concept-Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit (25-06-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021