StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:01-06-2021
Bijgewerkt op:01-06-2021 15:50

Eerste aanpassingen verkeerscirculatie binnenstad Montfoort

Bron: gemeente Montfoort
    

In 2020 heeft gemeente Montfoort via BUURbook, samen met haar inwoners, ondernemers en organisaties aan een uitvoeringsprogramma gewerkt voor het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. Het uitvoeringsprogramma is op 8 december door de gemeenteraad vastgesteld. In het uitvoeringsplan is besloten dat in de eerste fase de verkeerscirculatie in de binnenstad van Montfoort wordt aangepast met als doel het doorgaand (sluip) verkeer door de binnenstad te weren. 

We hebben u eind maart via de website, BUURbook, social media en gemeentepagina in de IJsselbode geïnformeerd over start van het uitvoeringsprogramma verkeer binnenstad Montfoort.  Daarin hebben wij ook vermeld dat er voor het mogelijk maken van de aanpassingen van de verkeerscirculatie op 23 maart 2021 een verkeerbesluit is genomen, waarin een aantal verkeersmaatregelen voor het verbeteren van de verkeerscirculatie zijn geregeld. Het verkeersbesluit is inmiddels onherroepelijk en wij kunnen overgaan tot invoering van het aanpassen van de verkeerscirculatie. 

Vanaf de week van 7 juni worden er op verschillende punten, waar de rijrichting wordt gewijzigd, vooraankondigingsborden geplaatst. Op 1 juli 2021 treden de gewijzigde rijrichtingen officieel in werking. De verkeersbesluiten over de routes voor vrachtverkeer, de blauwe zones en het flitsparkeren zullen op een later tijdstip worden genomen en uitgevoerd.

Aangepaste rijrichtingen en overige verkeersbesluiten

Om het voor doorgaand (sluip) verkeer minder aantrekkelijk te maken om door de binnenstad te rijden, wordt in diverse straten éénrichtingsverkeer voor de auto’s ingesteld. Wel blijven alle straten bereikbaar met de auto en de fiets. Ook de doorgang voor de hulpdiensten en afvalophaaldiensten zal hierdoor verbeteren. De volgende wijzigingen worden per 1 juli 2021 ingevoerd:

Invoering van éénrichtingsverkeer Montfoortse IJsselbrug

Op de Montfoortse IJsselbrug wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. Auto’s kunnen alleen nog vanaf de Doeldijk de stad inkomen. Ook gaat er een lengtebeperking van 5 meter gelden voor voertuigen. De IJsselbrug blijft wel tweezijdig toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Het wijzigen van de rijrichting op de IJsselbrug maakt het voor doorgaand (sluip)verkeer minder aantrekkelijk om in oost-westelijke richting en vice versa door de binnenstad te rijden.

Invoering rijrichtingen in de binnenstad

Om het doorgaand verkeer te weren, maar de binnenstad toch bereikbaar voor de auto te houden, wordt de richting van het oostelijk deel van de Hoogstraat omgedraaid. De Hofstraat en Om ’t Hof worden éénrichtingswegen, van noord naar zuid. 

Instellen Parkeerverbod binnenstad Montfoort

Er wordt een parkeerverbod ingesteld voor de binnenstad, waardoor het alleen nog toegestaan is om in de parkeervakken te parkeren. Het parkeerverbod wordt pas ingesteld nadat er extra parkeermogelijkheden nabij de Heeswijkerpoort zijn gecreëerd.

 Herinrichting Hofstraat en OM ’t Hof 

Deze wegen maken deel uit van een (provinciaal) fietsnetwerk en zijn ook onderdeel van een looproute van de bushalte naar het Wellant college. Het instellen van éénrichtingsverkeer is ook noodzakelijk om ruimte te creëren voor de verbetering van de trottoirs. Door herinrichting van de openbare ruimte wil de gemeente toegankelijkheid voor de voetgangers en de veiligheid van de fietsers verbeteren. Voor de zomer worden de eerste voorstellen aan de belanghebbenden en direct omwonenden voorgelegd en daarna ook breder gecommuniceerd. 

Parkeren oost

Ten oosten van de binnenstad (Heeswijkerpoort en omgeving) worden locaties gezocht voor het toevoegen van 30 parkeerplaatsen. Deze plekken hebben we hard nodig om de parkeerdruk in dit deel van de binnenstad te verlagen en mensen een alternatief te kunnen bieden daar waar nu geparkeerd wordt op plekken waar dit niet mag. Komende periode gaan we samen met omwonenden en belanghebbenden kijken waar en hoe deze parkeerplekken gerealiseerd worden. Dit participatietraject is reeds gestart en zal grotendeels via BUURbook verlopen.

Meld u aan op Montfoort.BUURbook.nl

Om als buurtbewoners en gemeente tijdens het gehele proces informatie en ideeën uit te wisselen, is er vorig jaar een online onafhankelijk platform ingericht: https://montfoort.BUURbook.nl. We willen u graag uitnodigen u hierop aan te melden als u dat nog niet heeft gedaan.

 Meer informatie

Heeft u vragen? Of wenst u meer informatie? Stel uw vraag op https://Montfoort.BUURbook.nl. U kunt ook contact opnemen met Farid Kalloe of Marieke Visser via 0348-476400 of binnenstad@montfoort.nl

 

    Meer berichten in deze categorie:
Thema-avond : Als thuis wonen niet meer gaat, 5 oktober (21-09-2023)
Verkeershinder draaibrug op 20 en 21 september in de avond en nacht (19-09-2023)
Werkzaamheden herinrichting Hofstraat, Om t Hof en Hofplein (15-09-2023)
Agenda raadsvergadering 25 september (15-09-2023)
Opnieuw inrichten hoofdwegen Linschoten (13-09-2023)
Nieuwe toeristische bewegwijzering onthuld in Montfoort en Linschoten (09-09-2023)
Afsluiting Verlengde Hoogstraat ter hoogte van parkeerplaats Albert Heijn Montfoort (07-09-2023)
Vanaf september receptie SWOM voortaan elke vrijdagmiddag gesloten (28-08-2023)
Tijdelijke verkeersmaatregelen op 19 augustus i.v.m. de Jaarmarkt Montfoort (17-08-2023)
Verkeershinder draaibrug op 22 augustus van 21.00 tot uiterlijk 06:00 uur (17-08-2023)
Gratis OV voor ouderen met beperkt inkomen (11-08-2023)
Groot onderhoud N210 (27-07-2023)
Gemeenteraad stemt in met voorkeursrecht gebied duurzame energiebronnen (27-07-2023)
Ruimtelijke kaders voor paardenhouderijen (20-07-2023)
Nieuwe paden begraafplaats Stuivenberg (14-07-2023)
Herontwikkeling Burgemeester De Geusplein (14-07-2023)
Melding openbare ruimte (14-07-2023)
Raadsvergadering gemeente Montfoort 3 juli 2023+ besluiten (13-07-2023)
Inwoners met betalingsachterstanden krijgen op tijd hulp (09-07-2023)
Wijziging aanbiedtijden afval in zomer (05-07-2023)
Ondertekening horeca convenant 2023 (04-07-2023)
PMD-zakken ophangen: gebruik de kroonringen (03-07-2023)
Gewijzigde openingstijden en formulieren niet te gebruiken (30-06-2023)
Concept subsidieoverzicht 2024 ter inzage (28-06-2023)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Hollands op z'n best


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023