StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:21-05-2021
Bijgewerkt op:21-05-2021 16:27

Participatieronde

Bron: gemeente Montfort
    

Participatieronde Week van de Omgevingsvisie leverde waardevolle informatie op

Van 23 maart tot en met 6 april jl. heeft de Week van de Omgevingsvisie plaatsgevonden. Gedurende deze periode hebben 300 van u de vragenlijst ingevuld. Inwoners vanaf 75 jaar hebben we een papieren versie toegestuurd. De rest van de inwoners kon de vragenlijst online invullen. Daarnaast hebben circa 70 mensen meegedacht tijdens de online inloopavonden die specifiek per gebied (Montfoort, Linschoten en buitengebied) georganiseerd zijn. Deze gebiedssessies en uitkomsten van de vragenlijst hebben waardevolle informatie opgeleverd. We danken iedereen die hieraan bijgedragen heeft!

Welke informatie hebben we opgehaald?
We hebben inzicht gekregen in wat u als inwoner, ondernemer of organisatie in onze gemeente belangrijk vindt per gebied. Tijdens de inloopavonden heerste er een constructieve en samenwerkende houding. Fijn dat u op deze manier met ons meedenkt.

We lichten er een aantal zaken uit die tijdens deze participatieronde naar voren kwamen:

  • Meer toegankelijk maken van het landschap. Wel moet er een goede balans zijn tussen agrarisch gebruik en recreatie & toerisme. Daarom is het van belang om dit in overleg te doen met agrariërs.
  • Meer ruimte voor het mengen van wonen en winkels in het centrum van Montfoort. Wonen op de begane grond wordt gezien als optie mits het goed inpasbaar is met bijvoorbeeld parkeren.
  • Inwoners verantwoordelijk maken voor het klimaat adaptief maken van hun perceel. Dit niet verplicht stellen, maar eerder stimuleren en faciliteren: samen zijn we verantwoordelijk.
  • Inwoners zien de noodzaak van nieuwe woningen, met name voor starters en senioren, maar dit moet niet ten koste gaan van het groen. Balans tussen de verschillende belangen is belangrijk en kan hand in hand gaan. Linschotenaren zien aan de noordkant van het dorp, mede gezien de woningnood, graag woningen verschijnen. Dit moet wel binnen proporties blijven, hoogbouw is niet gewenst. Ook speelt het geluid van de A12 hier een grote rol.
  • Meer kansen benutten in de boerderijlinten: meer groen en meer functies. Inwoners gaven aan dat er in de linten beleidsmatig meer ruimte moet komen voor ontwikkelingen zoals verbreding van functies, meer bebouwing (inclusief mantelzorg), woningsplitsing en boerenwinkels.
  • Verstevigen van OV- en fietsverbindingen. Er zijn zorgen geuit over het drukke autoverkeer en parkeren. 

Een overzicht van de resultaten van deze participatieronde vindt u in PDF op www.montfoort.nl/omgevingsvisie.

Vervolgstappen
Op dit moment verwerken we de resultaten van deze participatieronde in en werken wij aan de ontwerp-Omgevingsvisie. Dan volgt in de zomer het proces van ter inzagelegging van de ontwerp-Omgevingsvisie, waarbij u in een periode van 6 weken hier nog schriftelijk op kunt reageren. Hierin geven wij aan wat wij met uw input hebben gedaan. De verwachting is dat eind 2021 de definitieve Omgevingsvisie vastgesteld zal worden door de gemeenteraad.

Ingang Omgevingsvisie 2022
In 2022 gaat de Omgevingswet en dus de Omgevingsvisie in. Wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de leefomgeving in Montfoort, Linschoten en het buitengebied leggen we vast in de definitieve Omgevingsvisie. Dit vormt dan het belangrijkste beleidskader voor alle veranderingen in de fysieke leefomgeving.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Puur Hollands


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023