StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:15-05-2018
Bijgewerkt op:15-05-2018 21:13

Raadsvergadering 14 mei te Montfoort

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Voordat de voorzitter de vergadering opent krijgt eerst Dhr. Frans van Petegem, voorzitter van Libel het woord. Hij memoreert dat het vandaag 105 dagen N.A. is. Een tweet die iedere dag werd geplaatst en waar menigeen zich afvroeg wat het betekende. Het betekent Na Amendement, oftewel dat op 19 januari in de raadsvergadering een amendement werd aangenomen dat Libel gebruik mocht maken van de Vaart. Hij wenste de nieuwe raad heel veel succes en wijsheid en hoopt dat het niet te lang meer duurt voordat er een definitief besluit is genomen. Het verzoek ging gepaard met een grote taart, die iedereen zich goed liet smaken.

Hierna kon de voorzitter de vergadering openen en stelde voor agendapunt 2a als hamerstuk te benoemen. Dhr. Verkaik (IBLM) was het hier niet mee eens en werd het een bespreekstuk.

2A. Ontslag wethouders J.L.M. Vlaar en F. Langerak-Oostrom  

  • Eervol ontslag te verlenen aan mevrouw F. Langerak-Oostrom met ingang van 19 april 2018 onder dankzegging voor de bewezen diensten aan de gemeente Montfoort;
  • Eervol ontslag te verlenen aan de heer J.L.M. Vlaar met ingang van 19 april 2018 onder dankzegging voor de bewezen diensten aan de gemeente Montfoort.

Dhr. Verkaik was het niet eens met het eervolle ontslag en vond dat beiden onterecht het hazenpad hadden gekozen. Hij stelde ook het huidige raadslidmaatschap van Dhr. Vlaar (CDA) en Mevr. Langerak (CU) ter discussie. Dhr. Bovens (PAK) was verbijsterd over het vertrek en had wielrennen aangegrepen om in gedichtvorm te schetsen hoe beiden voortijdig de koers verlieten. Na een korte schorsing en een ingetrokken amendement van IBLM werd het voorstel unaniem aanvaard.

3.  Het bestemmingsplan 'Bovenkerkweg nabij 35a-37’ gewijzigd vaststellen

Geen exploitatieplan vaststellen aangezien de economische uitvoerbaarheid verzekerd is middels anterieure overeenkomst. Voor de percelen aan de Bovenkerkweg nabij nr. 35a en 37 is er het initiatief voor de realisatie van zes woningen. Op 24 oktober 2016 heeft u besloten in principe medewerking te verlenen aan de toevoeging van deze woningen. Vervolgens is hiertoe een bestemmingsplan opgesteld en de benodigde procedure doorlopen. Het voorstel werd met enkele opmerkingen over de doorlooptijd van de reactie van het college op de zienswijzen unaniem aanvaard.

4. Benoeming raadsgriffier de heer drs. M. Lucassen

Met ingang van 1 juni 2018 de heer drs. M. Lucassen, tijdelijk bij wijze van proef, voor de duur van een jaar, te benoemen tot raadsgriffier. Het voorstel werd unaniem aanvaard, waarna de aankomend griffier de belofte aflegde en de benodigde felicitaties mocht ontvangen.

5. Benoeming lid Auditcommissie

De heer C.L Jonkers (Lokaal Montfoort) te benoemen tot lid van de Auditcommissie. Het voorstel werd unaniem aanvaard.

6. Diverse benoemingen

In het presidium was besloten dat kandidaten geen dubbelfuncties mochten bekleden en bleef het kiezen dus beperkt tot een aantal functies.

1. De voorzitter van het forum Ruimte is geworden de heer L. Hammendorp (PAK)

2.. De voorzitter van het forum Samenleving is geworden mevr. J. de Wit (VVD)

 3. De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad is geworden Mevr. M. van Kooten (CDA)

 4. De leden van de werkgeverscommissie van de griffie zijn geworden de heren:

     M. Andriessen (VVD), L. hammendorp (PAK) en M. Herben (Lokaal Montfoort)

 5. De plaatsvervangend voorzitter van het forum Ruimte is geworden Dhr. B. Timmerarends (SGP)

 6. De plaatsvervangend voorzitter van het forum Samenleving is geworden Dhr. C. Schrijver (D66)

Tot slot kreeg de fractievoorzitter van de VVD Dhr. van Rooijen nog het woord om een terugkoppeling te geven over de coalitievorming. Hij meldde dat op 9 mei de laatste hand gelegd is aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen tussen de VVD, Pak en IBLM. Hij hoopt op een raads-brede vruchtbare samenwerking en heeft vertrouwen in de toekomst. Na de pinksterdagen zal in een extra raadsvergadering het resultaat inclusief de 3 (externe) wethouders worden gepresenteerd.

Hierna kon de voorzitter na de afhandeling van de overige punten rond 21.30 uur de vergadering sluiten.

    Meer berichten in deze categorie:
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financiën; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)
Mooiste dorp Linschoten (11-06-2020)
Agenda forum Samenleving 23 juni (11-06-2020)
Agenda forum Ruimte 22 juni (11-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 9 juni (09-06-2020)
21 Utrechtse burgemeesters luiden noodklok over financiën (08-06-2020)
Irish Travellers actief in Montfoort (05-06-2020)
Op ontdekkingsreis in je eigen streek (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 2 juni (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 29 mei (01-06-2020)
Werkzaamheden Oude Stadhuis (28-05-2020)
Werkzaamheden IJsselveld (28-05-2020)
Grof tuinafval 4 juni (22-05-2020)
Coronavirus: actuele informatie 20 mei (22-05-2020)
Coronavirus: actuele informatie 19 mei (22-05-2020)
Gewijzigde openingstijden stadskantoor (19-05-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020