StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:05-11-2019
Bijgewerkt op:05-11-2019 17:33

Vlinderhof en Bloesemhof Montfoort sluiten: demente ouderen moeten weg. Families verbijsterd, boos en verdrietig

Bron: G. van Ruiten
    

In het kort:

  • Zorginstelling Rijnhoven stopt met dagbesteding Vlinderhof en woongroep Bloesemhof voor dementerende ouderen.
  • De instelling noemt als voornaamste reden dat zij te weinig klanten krijgt doorverwezen vanuit de gemeentelijke WMO (SWOM). Dit leidt tot verlies.
  • Directrice Rijnhoven zou hierover het afgelopen jaar diverse gesprekken hebben gevoerd met de wethouder en met de directeur van de SWOM.
  • Zowel gemeente als SWOM bleken volgens Rijnhoven ‘niet gevoelig voor de argumenten’.
  • Gemeente kreeg vorige week bericht dat de Vlinderhof stopt per 1 januari 2020 en de Bloesemhof per 1 maart 2020.
  • Wethouder Rensen verwijt Rijnhoven gebrekkige communicatie en zegt niet op de hoogte te zijn gebracht van de sluiting.
  • Vlinderhof en Bloesemhof zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2020.

Per 1 januari en per 1 maart 2020 moeten de Vlinderhof en de Bloesemhof in Montfoort stoppen. Zonder subsidie van de gemeente en bij gebrek aan voldoende beschikkingen vanuit de SWOM naar Rijnhoven is het voor de zorginstelling niet mogelijk de plekken open te houden. De bewoners en familieleden van de groepswoning Bloesemhof kregen donderdag 31 oktober (na een brief d.d. 24 oktober) te horen dat hun voorziening per 1 maart zal stoppen. De groepswoning biedt volgens de site ruimte aan acht dementerende bejaarden. Zij moeten noodgedwongen op zoek naar een andere plek.

Familieleden van de bewoners zijn in alle staten nu ze voor de taak zijn gesteld voor hun moeder of vader op zeer korte termijn een nieuwe plek te moeten zoeken. 'Ik heb haar belóófd dat ze niet uit Montfoort hoefde te vertrekken,' aldus een dame die niet met naam genoemd wil worden. Ze is bang dat ze dan helemaal geen plek meer zal kunnen vinden.

Directrice mevrouw Prins van de zorginstelling Rijnhoven informeerde naar eigen zeggen vorige week de gemeente over de sluiting van de Bloesemhof en van de dagbesteding de Vlinderhof.

Wethouder Jocko Rensen ontkende dit tijdens de bespreking van de begroting voor 2020 ten overstaan van de raad. Rensen zegt dat hij geen brief heeft ontvangen en van niets wist over de sluiting: "Wij zijn buiten de communicatie gehouden door Rijnhoven", aldus Rensen. "Wij hebben aan het begin van de zomer een gesprek gehad, waarin de directrice haar zorgen uitte over de financiële situatie. Ze gaf aan dat er over enige zaken gesproken zou moeten worden. Er zou een vervolg komen. U raadt het al, dat vervolg is er niet gekomen. We zijn met de SWOM aan het kijken hoe dit inwoners raakt. Rijnhoven kan natuurlijk zelf beslissingen nemen. Wij zullen zorgen dat er antwoorden komen op vragen. Communicatie is cruciaal. Ik ben niet gecharmeerd hoe dit hier nu vorm krijgt. Dit soort dingen gebeuren en daarop moeten wij anticiperen, dat zullen wij ook gaan doen".

De heer Jonkers van Lokaal Montfoort noemde het in een reactie "verbijsterend dat dit nu aan het licht komt, dat de mens niet centraal staat. Deze mensen willen hun laatste jaren hier slijten. Hoe kunt u hier zo lichtzinnig aan voorbij gaan", aldus Jonkers, die een motie van wantrouwen indiende.

De wethouder verklaarde vervolgens dat hij wel 'in de wandelgangen een kopie had gezien van iemand van de SWOM die de brief wel had gekregen'. Hij vindt het niet passend om excuses te maken zoals werd gevraagd. De wethouder geeft aan dat hij in het gesprek met Rijnhoven in voorjaar of zomer te horen kreeg dat er een probleem was met plekken en plaatsen. 'Maar het is niet aan ons om die plekken op te vullen als er plekken zijn', aldus Rensen.

‘We hebben op dit moment maar drie WMO klanten’, reageert directrice Prins. Ze legt uit dat er nu veel plekken onbenut blijven, terwijl er wel volgens haar wel voldoende mensen met een indicatie zijn. De gemeente Montfoort indiceert wel mensen voor dagbesteding maar die komen niet op de Vlinderhof terecht, aldus Prins. De Bloesemhof levert per jaar een tekort op van 4 ton en dat kan de zorginstelling naar eigen zeggen niet volhouden. De directrice mevrouw Prins gaf aan zich te verbazen over het gebrek aan initiatief bij de gemeente. Zij verliet het gesprek met Rensen, dat volgens haar in april, dus in de lente, plaatshad, met grote verbazing. Prins geeft aan dat Rensen ook op de hoogte is van de gesprekken tussen Rijnhoven en de SWOM over de situatie. Tot verbijstering van de instelling werden zij donderdag, de dag van de begrotingsvergadering gebeld door een ambtenaar met de vraag of ze 'al een ei hadden gelegd over de Vlinderhof en de Bloesemhof', terwijl de gemeente volgens haar al een week op de hoogte was van het besluit per 1 maart te gaan stoppen.

De zorginstelling Rijnhoven ontving in 2015 nog een flinke subsidie van de gemeente. Het ging om een investering van 150.000 euro. De gemeente droeg financieel bij aan het vergroten van de Vlinderhof ruimte. Dit gebeurde om de capaciteit uit te breiden zodat meer mensen gebrek zouden kunnen maken van onze voorziening. Maar in de praktijk zou de gemeente nauwelijks indicaties afgeven voor dagbegeleiding op de Vlinderhof, aldus Prins.

In 2015 wilde toenmalig wethouder Vlaar met de subsidie sluiting voorkomen: 'Als ouderen niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen en een groter beroep moeten doen op intensieve zorg, is de behoefte aan opvang in de 'eigen' omgeving groter dan ooit.' https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1360694/montfoort-steekt-geld-in-zorgcentra.html

Wethouder Vlaar bezuinigde in 2015 de bibliotheek weg. Die komt onder het huidige college weer terug, maar 'een deel van het financiële gat wordt door dit college gehaald uit diverse potjes uit het Sociale Domein', aldus de gezamenlijke oppositiepartijen in een open brief, waarin zij waarschuwen voor ‘het wel erg positieve beeld dat het college schetst in de lokale krant’. (https://kijkopijsselstreek.nl/nieuws/gemeente-montfoort-presenteert-begroting-2020.html) De oppositie waarschuwt juist voor een verarming van de zorg in een gemeente die toch al kampt met forse financiële zorgen. https://www.radiostadmontfoort.nl/cms/00014730.html

Het feit dat de gemeenteraad niet op de hoogte werd gesteld van de naderende sluiting was voor Lokaal Montfoort aanleiding tot een motie van wantrouwen. Dit leidde tot de nodige commotie. De motie is aangehouden. De wethouder gaf na de pauze in een reactie op de motie aan dat de schuld van dit communicatieprobleem bij Rijnhoven ligt.

Het blijft voorlopig dus onduidelijk hoe de communicatie tussen Rijnhoven en het college van Montfoort precies is verlopen. Volgens Rijnhoven is de wethouder al zeker een half jaar op de hoogte van de financiële zorgen en de problemen die ontstonden door de zeer beperkte doorverwijzing. Rijnhoven zegt dat de sluiting beslist niet uit de lucht is komen vallen maar al geruime tijd boven de hoofden van de bewoners van de Bloesemhof en de klanten van de Vlinderhof hing, met medeweten van de gemeente. Rensen wist volgens Rijnhoven dat er te weinig mensen werden doorverwezen en dat hierover ook was gesproken met de SWOM. Feit is ook dat in de begroting voor 2020 door de gemeente geen geld is uitgetrokken voor de Bloesemhof en de Vlinderhof. De wethouder beloofde antwoorden op de vragen vanuit de raad.

Volgens directrice Prins heeft haar zorginstelling de wethouder in het voorjaar gemeld dat zij de begroting voor 2020 rond moest gaan maken. Volgens Prins toonde de gemeente 'geen enkel initiatief om te kijken naar manieren om de exploitatie te verbeteren'. Dit zette volgens haar de instelling met de rug tegen de muur. Het zou financieel onverantwoord zijn om door te gaan. De instelling geeft aan de mensen te willen helpen zoeken naar een andere plek. Een familielid van een van de bewoners reageerde boos op Facebook:

Ter overpeinzing. Het is nu wachten op antwoorden van het college. Maar voor wie de aandacht heeft om nog even verder te lezen is enige achtergrond ook van belang. De situatie die is ontstaan met Rijnhoven heeft overeenkomsten met een ander stukgelopen zorginitiatief in Montfoort. In januari van dit jaar stopte de stichting Obliek met het aanbieden van dagbesteding voor jongeren met een beperking. Het project was gestart in 2017 maar strandde omdat 'de samenwerking met doorverwijzers (landelijke WLZ en gemeentelijke WMO) niet van de grond kwam'. Er bleken wel jongeren te zijn met de juiste indicatie, maar die kwamen niet terecht op fiets-of loopafstand van hun woonhuis bij Obliek in het scholencomplex van de Howiblo, de Graaf Jan en de Hobbitstee. Mogelijk wilde het Doe Mee Huis uitbreiden of mogelijk konden de jongeren terecht bij een grote instelling buiten de eigen woonplaats. De gemeente schreef in ieder geval geen beschikkingen voor dit lokale, kleine initiatief, dat ophield te bestaan.

In het geval van Rijnhoven bleken er eveneens wél mensen met een indicatie te zijn, maar die kwamen niet terecht bij de dagbesteding van Rijnhoven.

Het heeft er de schijn van dat de SWOM er een eigen agenda op na houdt. Heeft dit ertoe geleid dat zowel jongeren met een beperking als demente ouderen hun heil buiten Montfoort moeten zoeken en niet terecht kunnen in hun eigen woonplaats? Het is van groot belang dat de gemeente zich kritisch buigt deze vraag. Klopt het dat de Rijnhoven kans van slagen had gehad als de SWOM meer beschikkingen had geschreven voor de Vlinderhof? Is het niet toch een duidelijke taak van de gemeente om in samenwerking met Rijnhoven zorg te dragen voor het opvullen van die plekken als ze er zijn? Welzijnsontwikkeling Montfoort mag niet leiden tot het buitensluiten van de meest kwetsbare mensen.

 

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Utrechtse 65-plussers hebben relatief vaak ernstig valongeluk (22-09-2020)
400 studentenwoningen in een half jaar (19-09-2020)
Opvallend aantal virusdeeltjes in Woerdens rioolwater (17-09-2020)
Carnavalsoptocht Knopengein afgelast (15-09-2020)
Stichting Veteranen Lopikerwaard gaat weer beginnen met de Veteranenborrel (13-09-2020)
Woningcorporaties GroenWest en Provides starten nauwe samenwerking (13-09-2020)
Geen carnavalsoptocht 2021 (10-09-2020)
Perenproject, tegen voedselverspilling, vr de voedselbank (08-09-2020)
Dorpshuis Harmelen opnieuw vernield door explosief (05-09-2020)
Automobilist rijdt in op markt (26-08-2020)
Made in Montfoort thuis te volgen (25-08-2020)
Nieuwe vondst van tijgermuggen in Montfoort leidt tot boosheid omwonenden (25-08-2020)
Politie zelf aangezien als inbreker (25-08-2020)
Oudewater voert coronalooproute in (24-08-2020)
Drie keer 20 jaar Mantelmeeuw in 2020 (20-08-2020)
Tijdelijke stop activiteiten SWOM (17-08-2020)
In St. Antonius mondkapje in wachtruimtes polis en onderzoekafdelingen verplicht (13-08-2020)
Boerderij verwoest door brand (13-08-2020)
Opvallende vorm WhatsAppfraude in omloop (12-08-2020)
Dronken op de oprit in slaap gevallen (10-08-2020)
Crystal meth-lab ontdekt in verborgen containers in Montfoort (07-08-2020)
Uitnodiging en programma informatiebijeenkomst 31 augustus 2020 (03-08-2020)
Auto vliegt uit bocht en eindigt in sloot bij Montfoort (03-08-2020)
Politie dringend op zoek naar TBS'er Henk Petrus Wilhelmus Ernst (03-08-2020)
Invoering CoronaMelder in Utrecht gepland op 1 september (29-07-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ultimate Dancenight (herhaling)


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020