StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:02-11-2023
Bijgewerkt op:02-11-2023 16:04

Raadsvergadering 13 november 2023

Bron: Gemeente Montfoort
    

De vergadering begint om 20.00 uur, in het Huis van Montfoort. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Op de website van de gemeenteraad http://www.montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u de vergaderstukken raadplegen.

De agenda van deze vergadering is:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Raadsvoorstel benoemen commissie geloofsbrieven, 13-11-2023
4. Raadsvoorstel benoeming commissielid, niet zijnde raadslid, J.P. Weeda (CDA)
5. Raadsvoorstel benoeming leden van de rekenkamer gemeente Montfoort, 2023
6. Vragenhalfuur
7. Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 september 2023
8. Mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen
9. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
10. Behandeling ingediende vragen (artikel 5.32 Reglement van orde)

Hamerstukken
11. Raadsvoorstel Intrekking en benoeming plv lid gemeente Montfoort in het AB van de GR Ferm Werk
12. Raadsvoorstel Intrekking en benoeming lid werkgeverscommissie raadsperiode 2022-2026
13. Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit ambtelijke ondersteuning rekenkamer
14. Raadsvoorstel vergaderschema 2024
15. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Johan de Ridderlaan naast 1, Montfoort
16. Raadsvoorstel Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
17. Raadsvoorstel Uitwerking beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed
18. Raadsvoorstel Protocol geheimhouding, beslotenheid en vertrouwelijkheid gemeente Montfoort, 2023

Bespreekstukken
19. Raadsvoorstel Vaststelling ruimtelijke kaders paardenhouderij gemeente Montfoort
20. Raadsvoorstel Buitensportaccomodatiebeleid
21. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen
22. Overzicht openstaande moties
23. Moties vreemd
24. Sluiting

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024