StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:29-10-2020
Bijgewerkt op:29-10-2020 16:51

Begroting 2021: Montfoort net als andere gemeenten in financieel zwaar weer

Bron: gemeente Montfoort
    

We bieden een begroting aan die niet vrolijk stemt. Net als veel gemeenten in Nederland is Montfoort in financieel zwaar weer terechtgekomen. Als er niets gebeurt, dan loopt het tekort ongekend hoog op. En hoewel we met het huidige beleid zoveel mogelijk willen doorgaan, is een waarschuwing op zijn plaats: of de inkomsten moeten omhoog, of de uitgaven moeten omlaag, maar waarschijnlijk allebei. De rek begint eruit te raken.

Hoe ontstaat het tekort?

De belangrijkste oorzaak van het tekort is dat de bijdrage van het Rijk die we krijgen om onze wettelijke taken uit te voeren niet voldoende is. Daarnaast krijgen we als gemeente steeds meer taken maar betaalt het Rijk niet genoeg om de kosten van die taken te dekken.

Onze inkomsten komen voor bijna 70% vanuit het Rijk, de rest zijn gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing. Het eerste is een gegeven, gemeentelijke belastingen daar kunnen we invloed op uitoefenen. Zo kunnen we de komende jaren bepaalde diensten 100% kostendekkend maken: bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing en de huur van gemeentelijke eigendommen zijn dat op dit moment nog niet.

Voor volgend jaar is een lastenverzwaring inclusief verhoging van de onroerendezaakbelasting voorzien.  

Brandbrief

Zoals gezegd raakt een financieel tekort niet alleen onze gemeente. Afgelopen voorjaar hebben, mede op ons initiatief, burgemeesters uit de provincie gezamenlijk een brandbrief naar de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Ook is een groep wethouders Financiën (waaronder onze wethouder) naar Den Haag gegaan om aandacht te vragen voor de financiële positie van gemeenten. Op deze manieren hebben we duidelijk gemaakt dat het water tot de lippen stijgt.

Volgend jaar maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen; hopelijk is er bij de kabinetsformatie aandacht voor de positie van gemeenten.

De hoofdlijnen

De begroting voor 2021 is beleidsarm, dat wil zeggen dat we met het huidige sobere beleid doorgaan en daarbij voorlopig de voorzieningen in stand houden. Het kan zijn dat die iets duurder worden.

De periode na 2021 is wat dat betreft onzeker: wordt de Rijksbijdrage alsnog verhoogd, krijgen we meer middelen om de extra taken nog goed te kunnen uitvoeren of zijn we gedwongen de lokale lasten te verhogen en de huur op gemeentelijke eigendommen kostendekkend te maken? 

Samen met de gemeenteraad gaan we bekijken wat we kunnen doen om het tekort te verlagen, zonder al te veel afbreuk te doen aan projecten en activiteiten, het voorzieningenniveau en de kwaliteit van dienstverlening en de algemene reserve.

De commissie Financiën bespreekt op maandag 2 november de begroting voor het komende jaar, waarna op maandag 9 november de begrotingsraad plaatsvindt.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022