StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:01-06-2018
Bijgewerkt op:01-06-2018 22:44

Raadsvergadering 31 mei te Montfoort

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

1. Opening en mededelingeni

De voorzitter opent de vergadering, meldt dat Dhr. Vlaar (CDA) afwezig is en voegt daaraantoe dat hij haar kenbaar heeft gemaakt om met ingang van 1 juni terug te treden als raadslid.

2. Vaststellen van de agenda

Bij het vaststellen van de agenda is er een korte discussie over de status van de agendapunten 3 en 4. Zijn het raadsvoorstellen? Voorzitter meldt het discussiepunten zijn, waarover men vragen kan stellen aan de opstellers.

3. Verslag coalitiebesprekingen

Het verslag was niet schriftelijk verstrekt en Dhr. van Rooijen (VVD) geeft een korte mondelinge terugkoppeling over het traject en het tijdspad. Hij bedankt mevrouw Driesse voor haar rol als (in)formateur en het ambtelijk apparaat voor de ondersteuning.

4. Hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022

Eerst krijgen de fractievoorzitters van de coalitie het woord.

Dhr. Bovens (PAK) schetst dat het een optimistische en realistische blik naar voren is, mede in verband met de ontvlechting.

Dhr. van Rooijen (VVD) verzoekt om eensgezindheid en financiële stabiliteit voor Montfoort met oplossingen in de toekomst.

Dhr. Verkaik (IBLM) Het “weer oppakken” is nodig voor onze inwoners, waarbij goede kwalitatief deskundige wethouders nodig zijn.

Hierna krijgen de oppositiepartijen de gelegenheid om vragen te stellen c.q. opmerkingen te plaatsen. De belangrijkste punten zijn:

  • Geen raads-brede raadpleging, dus ook geen raadsprogramma
  • Geen nieuw beleid, maar wel behoorlijke kostenstijgingen
  • Te grote ambitie zonder inbreng oppositiepartijen
  • Geen afspraken over moeilijke zaken
  • En de meest gemaakte opmerking is wel de “financiële haalbaarheid en onderbouwing” van het akkoord

Dhr. van Rooijen (VVD) reageert met de stelling dat het geen coalitieakkoord is, maar een hoofdlijnenakkoord en wil daarvoor inbreng van inwoners en raadsleden. In tegenstelling tot datgene wat hij meldde bij punt 3, was er geen ambtelijke capaciteit om de plannen door te rekenen.

Dhr. Bovens (PAK) noemt de kritiek en de rol die de oppositie inneemt heel scherp en onvoorstelbaar. Hierop reageert mevr. Langerak (CU) met de opmerking dat het wel een verkiezingsprogramma lijkt en de consequenties vooruitgeschoven worden.

Het akkoord wordt in stemming gebracht, waarbij er 9 voor zijn en 5 tegen. De voltallige oppositie (CU, SGP, LM en CDA) waren de tegenstemmers.

Hierna nam de voorzitter (Burgemeester van Hartskamp) kort het woord. Zij stelde dat het programma vol ambities zat, maar dat het wel realistisch moet zijn, mede in het kader van de ontvlechting UW samenwerking.

5. Tijdsbestedingsnorm beoogd wethouders

De voorzitter meldt dat de meerkosten, die ontbreken in het raadsvoorstel €95000,00 bedragen. Hierna volgt de discussie over het hoe en waarom van 2,8 FTE voor de 3 wethouders en er ontbreekt ook een onderbouwing waarom of deze tijdsbesteding niet omlaag kan. Dit ging gepaard met een amendement van de oppositie, om dit omlaag te brengen naar2,0 FTE

Na een korte schorsing, aangevraagd door Dhr. Verkaik (IBLM) geeft Dhr. van Rooijen een korte toelichting, tot ontevredenheid van de oppositie. Het amendement werd dan ook verworpen.

Het raadsvoorstel werd met 8 voor en 6 tegen aangenomen.

Onderzoek geloofsbrieven en benoeming Wethouders.

Na een aantal procedurele handelingen en schriftelijke stemming kon de voorzitter overgaan tot de benoeming van de 3 wethouders, Dhrn. ten Hagen, Rensen en van Wiggen. De 3 fractievoorzitters gaven nog een korte toelichting op hun door hen voorgestelde kandidaten. Na afloop was er de gelegenheid de 3 heren te feliciteren met hun benoeming tot wethouder van de gemeente Montfoort.

7. Ontheffing woonplaatsvereiste

Daar alle drie de wethouders buiten Montfoort woonachtig zijn, moet de Raad jaarlijks haar goedkeuring geven aan dit feit. Er was dan ook de oproep om snel in Montfoort te komen wonen, vooral om binding te krijgen met onze inwoners.

Het raadsvoorstel werd met 13 voor en 1 tegen (CDA) aangenomen.

8. Afscheid wethouder Mevr. M. Lejeune

Burgemeester van Hartskamp bedankte Marieke voor haar inzet de afgelopen jaren voor de gemeente, zowel in eerste instantie als raadslid en de laatste 2 jaar als wethouder.

Partijgenoot Han Bovens oftewel “de dichter des Montfoorts” memoreerde de vele feiten waarvoor Marieke zich heeft ingezet en ook hij bedankte haar namens de fractie van Porgressief Akkoord voor haar inzet.

Tot slot sprak Ineke Langerak (CU) als oud-wethouder ook haar dank uit voor de goede samenwerking en kon de voorzitter rond de klok van 22.10 uur de vergadering sluiten en was er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Brief over reizen met de regiotaxi (21-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (07-07-2020)
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financiŽn; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)
Mooiste dorp Linschoten (11-06-2020)
Agenda forum Samenleving 23 juni (11-06-2020)
Agenda forum Ruimte 22 juni (11-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 9 juni (09-06-2020)
21 Utrechtse burgemeesters luiden noodklok over financiŽn (08-06-2020)
Irish Travellers actief in Montfoort (05-06-2020)
Op ontdekkingsreis in je eigen streek (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 2 juni (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 29 mei (01-06-2020)
Werkzaamheden Oude Stadhuis (28-05-2020)
Werkzaamheden IJsselveld (28-05-2020)
Grof tuinafval 4 juni (22-05-2020)
Coronavirus: actuele informatie 20 mei (22-05-2020)
Coronavirus: actuele informatie 19 mei (22-05-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Sport


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020