StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Clubsupport

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:23-09-2022
Bijgewerkt op:23-09-2022 13:20

Agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montfoort, op maandag 26 september, aanvang 20:00 uur in het Huis van Montfoort.

Bron: Gemeente Montfoort
    

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vragenhalfuur
4. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 juli 2022
5. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen 
tot en met 16 september 2022
6. Behandeling ingediende vragen (artikel 5.32 Reglement van orde)
Hamerstukken
7. Raadsvoorstel bestemmingsplan Veldzicht 20 Linschoten
8. Raadsvoorstel Nota 2022 bodembeheer Montfoort
9. Raadsvoorstel aanvullend krediet voor het bouwdepot Kindcentrum Montfoort
10. Raadsvoorstel Algemeen plaatselijke verordening zomer 2022

Bespreekstukken
11. Raadsvoorstel aanwijzen van mevrouw S. Meijer als griffier van de gemeenteraad Montfoort
12. Raadsvoorstel ontslag wethouder, de heer J. Vlaar
13. Raadsvoorstel benoeming wethouder C. van Dalen
14. Raadsvoorstel wijziging omvang aanstelling wethouder A.P.M. van de Poll
15. Raadsvoorstel benoeming wethouder C. van Dalen namens het college tot lid Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
16. Raadsvoorstel benoemen plv. voorzitter commissie Bestuur, financien en samenleving
17. Raadsvoorstel Duurzaamheidsvisie Montfoort 2022-2030
18. Raadsvoorstel uitvoeringsprogramma college van B&W 2022-2026
19. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen
20. Moties vreemd
21. Sluiting

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Clubsupport

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop NL / Radiobingo


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022