StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:28-03-2022
Bijgewerkt op:28-03-2022 21:55

Raadsvergadering 28 maart 2022

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 28 maart 2022

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, kon met de formele vaststelling van de uitslag van de verkiezingen worden begonnen, door middel van onderstaand raadsvoorstel, daarna begon men met het afscheid nemen van de raadsleden die niet terugkeren in de raad. Dhr. Leo Hammendorp (PAK) was helaas afwezig.

Dhr. Jonkers (LM) geeft een korte toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de vorming van een nieuw College.

Voorstel

a.   Het oordeel uitspreken dat de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op        16 maart 2022 rechtmatig zijn verlopen;

De voltallige raad gaat akkoord met dit onderdeel van dit voorstel

b.  De 15 nieuwbenoemde raadsleden, zoals vermeld in het bijgevoegde             conceptraadsbesluit, toe te laten als lid van de gemeenteraad van       Montfoort     

Kernboodschap

De laatste taak van de raad in oude samenstelling is het onderzoeken van de geloofsbrieven en bijbehorende stukken van alle nieuwbenoemde raadsleden. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek dient uw raad te besluiten tot toelating van hen tot de gemeenteraad van Montfoort.

Onderdeel van dit onderzoek betreft het uitspreken van een oordeel over de rechtmatigheid van het verloop van de gehouden verkiezingen.

Conform het 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020’ dient een commissie van onderzoek bestaande uit drie leden uit uw midden te worden ingesteld, om het hiervoor vermelde onderzoek uit te voeren ten behoeve van een advies aan uw raad.

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 28 maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten:

a. Het oordeel uitspreken dat de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 16 maart 2022 rechtmatig zijn verlopen;

b. De 15 nieuwbenoemde raadsleden toe te laten als tot de gemeenteraad van Montfoort

1.Andriessen, M.

2. van den Berg, S.

3. Herben, M.

4. van der Horst, E.M.

5. Jonkers, C.L.

6. Kok, T.J.

7. van Kooten, N. M.

8. Hoogstraten, L.G.M.

9. Pennarts, P.M.

10. van Rooijen, F.

11. Schrijver, C.

12. Timmerarends, B.C.

13. Verkaik, E.

14. Verschuur, S.G.M.

15. Verweij, E. P.

Het raadsvoorstel werd unaniem vastgesteld

Eerst werd er afscheid genomen van de waarnemend griffier Mevr. Ineke Meijers. Zij gaat met vervroegd pensioen. De meeste fracties spraken een woord van dank uit richting Ineke, vanwege haar inzet de afgelopen 13 jaar. Zij was een vraagbaak voor raads- en commissieleden en was altijd aanspreekbaar.

De navolgende raadsleden namen afscheid:

Leo Hammendorp (PAK) helaas afwezig

Van links naar rechts:

Kees Breedveld (VVD) Ben van Eijk (CDA) Gerrit Burgers (IBLM) Leon Snoek (PAK Han Bovens (PAK)

Nadat diverse raadsleden een woord van dank hadden uitgesproken richting de vertrekkende raadsleden, kon de voorzitter deze vergadering die in het teken stond van afscheid nemen om 21.08 uur afsluiten.

 

 

 

 

 

 

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022