StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:29-01-2019
Bijgewerkt op:29-01-2019 17:42

Raadsvergadering 28 januari 2019 te Montfoort

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, deelt zij het navolgende mee: 'Op alle tafels liggen roze koeken, u aangeboden door de fracties van VVD, Progressief Akkoord, Inwonersbelangen, Lokaal Montfoort en D66, alsmede een schriftelijke verklaring.

De heer Andriessen (VVD) zal dit toelichten’.

Wij willen hiermee als fracties aangeven dat we met klem afstand nemen van de Nashville-verklaring en dat wij de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen in onze gemeente actief willen nastreven in woord en daad. We kijken daarom uit naar het actieprogramma over LHBTI-emancipatie dat het college in 2019 aan de raad zal aanbieden. '

Er is slechts een agendapunt:

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept Kadernota VRU 2020

2. In te stemmen met bijgevoegde brief, als reactie van de gemeente Montfoort op het concept Kadernota VRU 2020.

Samenvatting De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan de gemeenteraden de kadernota 2020 voorgelegd en stelt de raad daarmee in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Het College en gemeenteraad Montfoort wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen.

Op dit voorstel worden 2 amendementen ingediend.

Korte inhoud amendement 1, ingediend door Lokaal Montfoort medeondertekend door alle fracties, inhoudende een wijziging van punt 2: Door deze wijziging spreekt de raad zich expliciet uit tegen het instellen van de ontwikkel- en egalisatiereserve door de VRU

Het amendement wordt unaniem aangenomen

Korte inhoud amendement 2, ingediend door Inwonersbelangen Montfoort-Linschoten, medeondertekend door Lokaal Montfoort inhoudende een wijziging van punt 2: De raad doet het verzoek om in de begroting 2020 – 2023 voldoende middelen te reserveren die passen bij een maximale inspanning om garantiebanen te realiseren en is gebaseerd op een aangenomen amendement van de raad van Nieuwegein.

Het amendement wordt unaniem aangenomen

Het raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard

Na een aantal formele zaken wordt de vergadering door de voorzitter om 20.42 uur geschorst en wordt de vergadering in beslotenheid voortgezet.

    Meer berichten in deze categorie:
Agenda Raadsvergadering 30 september (19-09-2019)
Netwerkcafť Montfoort (18-09-2019)
Jaarlijkse Socialrun komende zondag door Montfoort (18-09-2019)
Start werkzaamheden verbreden fietspad N204 Linschoten (16-09-2019)
Terugkoppelavond Groenstructuurplan (11-09-2019)
Forum Samenleving 17 september (06-09-2019)
Forum Ruimte 16 september (06-09-2019)
Hijswerkzaamheden Strick van Linschotenstraat 4 september (02-09-2019)
Informatieavond nieuw ontwerp peilbeheer op 9 september 2019 (02-09-2019)
Zaterdag 21 september: World Cleanup Day (02-09-2019)
Dit weekend geen treinen tussen Leiden en Woerden (22-08-2019)
Waterschap vervangt beschoeiing langs oever (21-08-2019)
Tijdelijke verkeersmaatregelen 24 uur van Montfoort (20-08-2019)
Wegwerkzaamheden Jacob Barneveldstraat t.h.v. Nieuwe Lindescote (06-08-2019)
Vertraging bij verbreden fietspad N204 Linschoten (05-08-2019)
Minder kans op natuurbrand (31-07-2019)
Hulpdiensten extra alert op natuurbrand (25-07-2019)
Nationaal Hitteplan actief (23-07-2019)
Huidige vervoerder leerlingenvervoer blijft rijden voor Montfoort (18-07-2019)
Opening klompenpad (17-07-2019)
Reisdocumenten (12-07-2019)
50-dingenboek: goed voor creativiteit en gezondheid kinderen (11-07-2019)
De gemeenteraad wil 180 woningen extra bouwen (11-07-2019)
InMontfoort | We hebben een nieuw jasje! (09-07-2019)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

ONVI

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Dance warming up
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019