StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:10-07-2018
Bijgewerkt op:10-07-2018 15:51

Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’

Bron: gemeente Montfoort
    

Met ingang van 11 juli 2018 ligt het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerp paraplubestemmingsplan

Door wijziging van de Woningwet zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening - om te kunnen toetsen aan de parkeernormen uit de ‘Nota Parkeernormen Montfoort 2015’ - komen te vervallen. Dit betekent dat de dynamische parkeerregeling uit de bouwverordening overgeheveld dient te worden naar ruimtelijke plannen. Om een gemeente-dekkende en uniforme regeling te hebben voor parkeren (en laden en lossen) is het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ opgesteld. Dit ontwerp paraplubestemmingsplan wijzigt de ruimtelijke plannen in de gemeente op dit onderdeel.

Zienswijzen
Met ingang van 11 juli 2018 ligt het ontwerp paraplubestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 21 augustus 2018) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 en op vrijdag van 18.00 uur tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335.BPParkeren-ON01).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp paraplubestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Montfoort, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

    


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018