StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:16-01-2022
Bijgewerkt op:16-01-2022 14:55

Agenda commissie Ruimte 25 januari 2022

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de vergadering van de digitale commissie Ruimte te houden op dinsdag 25 januari 2022 , aanvang 20.00 uur.

                

 

 

 

 

Voorzitter: de heer C. Schrijver

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Nota Weerstandsvermogen 2022-2025 (nr. 1141188) *)

Deze nota biedt de mogelijkheid om de weerstand van de gemeente en het bewust en verantwoord omgaan met risico's opnieuw onder de aandacht te brengen en hierover duidelijke kaders vast te laten stellen. Zo wordt de kaderstellende rol van de gemeenteraad versterkt.

De raad wordt voorgesteld de Nota Weerstandsvermogen 2022-2025 vast te stellen.

21.05 uur

 

6.

Raadsvoorstel 1e Wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Montfoort (nr. 1061314) **)

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht in 2019 is in 2021 geëvalueerd en heeft geleid tot een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen. Daarnaast is ook van het moment gebruik gemaakt om een aantal juridische en technische wijzigingen door te voeren. De raad wordt voorgesteld deze 1e wijziging vast te stellen.

Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

21.20 uur

 

7.

Raadsvoorstel Delegatiebesluit Omgevingswet (nr. 1171355) ***)

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Op grond van artikel 2.8 van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid vaststelling van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college.

21.40 uur

 

8.

Raadsvoorstel Adviesrecht onder de Omgevingswet (nr. 1164748) ***)

De raad wordt voorgesteld het Adviesrecht als bedoeld in artikel 16.15 lid 1 van de Omgevingswet van toepassing te verklaren op de lijst van gevallen in bijlage 1 en dit in werking laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

22.25 uur

9.

Vaststellen besluitenlijsten commissie Ruimte 29 november en 30 november 2021 en commissie Ruimte/Samenleving 1 december 2021

22.25 uur

10.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Kees Choice


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022