StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:17-11-2021
Bijgewerkt op:17-11-2021 21:37

Agenda commissie Ruimte / Samenleving 1 december 2021

Bron: gemeente Montfoort
    

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer C. Schrijver

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2022 (nr. 1056040) *)

Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen voor het daarop volgende jaar vast. Het vaststellen van de belastingverordeningen maakt onderdeel uit van de beleidscyclus op basis van de gehanteerde uitgangspunten en de paragraaf lokale lasten en heffingen van de programmabegroting 2022-2025.

 

21.15 uur

 

6.

Raadsvoorstel 3e Serie wijzigingen APV gemeente Montfoort 2018 (nr. 1048342) **)

De Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Montfoort is grotendeels geënt op het model van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De VNG heeft in een ledenbrief van 14 juli 2020 een aantal wijzigingen voorgesteld voor de APV. De raad wordt voorgesteld de APV met deze wijzigingen en twee nieuwe artikelen vast te stellen.

21.30 uur

 

7.

Raadsvoorstel Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (nr. 1056582) ***)

De Regionale Agenda Jeugd is opgesteld door de Utrecht West-gemeenten (Woerden, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Montfoort) en geeft helderheid hoe in regioverband wordt samengewerkt om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en de hulp aan jongeren verder te transformeren. De raad wordt gevraagd de Regionale Agenda Jeugd vast te stellen.

21.45 uur

 

8.

Raadsvoorstel Intrekken Verordening VROM Starterslening gemeente Montfoort 2010 en opname SVn middelen (nr. 1062349) ***)

De raad wordt voorgesteld om de Verordening VROM Starterslening gemeente Montfoort 2010 in te trekken en geen andere leningen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SV-n) meer uit te geven.

22.15 uur

9.

Vaststellen besluitenlijst commissie Samenleving 18 mei 2021

22.15 uur

10.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Samenleving

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Stadspraet (herhaling)


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023