StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:21-02-2021
Bijgewerkt op:21-02-2021 14:55

Agenda commissie Ruimte 1 maart 2021

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Ruimte te houden op maandag 1 maart 2021, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur

 

1.

 

2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Openbaar maken pad

Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het verzoek van de Hervormde Kerk Linschoten het pad ten zuiden van de kerk openbaar te maken, en tegelijkertijd de huidige doorgang aan de openbaarheid te onttrekken. Het gaat hierbij om een opgelegde plicht bij de verkoop van gemeentegrond en het verleggen van een route die ook gebruikt wordt door fietsers.

21.30 uur

6

Raadsvoorstel AVU - Ontwerpbegroting 2022

De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) stelt jaarlijks een begroting op voor de verwerking van

diverse afvalstromen. Deze verwerking moet akkoord worden bevonden door de gemeenteraden van deelnemende gemeentes, voor zij geactualiseerd kan worden.

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met ontwerpbegroting en af te zien van het indienen van een zienswijze.

21.45 uur

7.

Raadsvoorstel Continuering E-loket via U-thuis

Bij het aannemen van het amendement betreffende beëindiging van deelname aan het Eloket, (begrotingsraad 9 november 2020) was er informatie niet voorhanden die het besluit omtrent het beëindigen van deelname aan het E-Loket, waarschijnlijk anders had doen uitpakken. De kern daarin is de tijdelijkheid van de opzegging. Met dit voorstel biedt het college de aanvullende informatie en stelt het de raad voor om de beslissing omtrent het amendement hiermee te heroverwegen.

22.15 uur

 

8.

Raadsvoorstel Intrekken Verordening Monumentencommissie 2011 (nr. 927469) ***) In juni 2019 heeft de raad besloten de monumentenadvisering te beleggen bij Mooisticht. De raad heeft vervolgens conform dit raadsvoorstel de verordening Monumentencommissie 2005 ingetrokken. Deze verordening heeft de raad echter reeds ingetrokken bij het vaststellen van de verordening Monumentencommissie 2011. Bijgaand raadsvoorstel zorgt ervoor dat alsnog de verordening uit 2011 ingetrokken wordt.

Dit raadsvoorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

22.15 uur

9.

Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 18 januari 2021

22.15 uur

10.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022