StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:26-11-2020
Bijgewerkt op:26-11-2020 21:41

Raadsvergadering 7 december 2020

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare en digitale vergadering van de raad der gemeente Montfoort, te houden op 7 december 2020, aanvang 20.00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenhalfuur

4. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 26 oktober en 9 november 2020

5. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen

6. Behandeling ingediende vragen (artikel 5.32 Reglement van orde)

7. Hamerstuk(ken)

- a. Raadsvoorstel Vaststellen Cultuurhistorische Waardekaart Montfoort

- b. Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Koster-Dreese

Bespreekstukken

8. Raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor woningbouw Montfoort

9. Raadsvoorstel Aanvullend krediet Scholencomplex Hofland 

10.Raadsvoorstel Besluitvorming uitvoeringsprogramma en eindbeeld binnenstad

11.Raadsvoorstel belastingverordeningen

12.Raadsvoorstel Overname en verduurzamen openbare verlichting

13.Raadsvoorstel Nota Parkeernormen Montfoort 2020

14.Raadsvoorstel Procedure wijziging begroting 2020; afzien van zienswijze

15.Motie om de optie van gemeentelijke herindeling te onderzoeken (staken stemmen raad d.d. 9 november 2020)

16.Sluiting

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022