StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:15-11-2020
Bijgewerkt op:15-11-2020 17:00

Agenda commissie Ruimte 23 november 2020

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Ruimte te houden op maandag 23 november 2020, aanvang 20.00 uur

                

 

 

Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur tot

20.05 uur

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur  

tot             

20.15 uur

3.

Mededelingen college

Gelegenheid voor het college om in maximaal 10 minuten een korte stand van zaken te geven van eventueel lopende en/of komende zaken.

20.15 uur

tot

20.45 uur

4.

Spreekrecht burgers

Gelegenheid voor inwoners om in te spreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. De spreektijd bedraagt per persoon maximaal 5 minuten.

20.45 uur

tot

22.00 uur

5.

Raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor woningbouw Montfoort (nr. 888865) *) Om aan de woningbouwopgave in Montfoort te kunnen voldoen moeten nieuwe uitbreidingslocaties voor woningbouw worden aangewezen buiten de bestaande contour. Er zijn drie geschikte locaties voorhanden, te weten De Bleek, Doeldijk, en IJsselvreugd. Voorgesteld wordt om deze drie locaties aan te wijzen als beoogde uitbreidingslocaties, dit voornemen te bespreken met de regio en voor te leggen aan de provincie. Indien deze locaties in de vervolgprocedure akkoord worden bevonden ontstaat er ruim voldoende bouwmogelijkheid voor Montfoort tot 2030 en daarna.

22.00 uur

tot             

22.30 uur

6.

Raadsvoorstel Overname en verduurzamen openbare verlichting (886696) *) De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor het overnemen van de openbare verlichting en het verduurzamen daarvan. Hiermee worden de kosten voor openbare verlichting uit de onrechtmatigheid (vaststelling accountant) gehaald en wordt een kostenbesparing van €25.000 per jaar begroot.

22.30 uur

tot       

23.00 uur

7.

Raadsvoorstel Nota Parkeernormen Montfoort 2020 (nr. 870034) *)

De laatste versie van de Parkeernormennota dateert uit 2015. In 2018 en 2019 zijn door het CROW de parkeernormen respectievelijk voor de auto en de fiets herzien, waarbij rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen op de mobiliteitsmarkt. De raad wordt daarom voorgesteld een geactualiseerde Parkeernormennota vast te stellen. Deze nieuwe nota gaat als uitgangspunt dienen bij het opstellen van bestemmingsplannen, het toetsen van omgevingsvergunningen en bij het beoordelen van parkeervraagstukken binnen de gemeente.

 

                   

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022