StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-11-2020
Bijgewerkt op:07-11-2020 17:26

Alternatieve begroting van de gezamenlijke oppositiepartijen Lokaal Montfoort CDA ChristenUnie en SGP

Bron: C-4 groep (CDA, CU, SGP en LM)
    

Zoals u inmiddels bekend heeft de gemeente Montfoort een niet sluitende begroting voor 2021 en daaropvolgende jaren. Daarmee dreigt de gemeente onder financieel toezicht te worden gesteld van de provincie Utrecht. Dat is een onwenselijke situatie waardoor het functioneren van de gemeente ernstig wordt bedreigd.

Daarom hebben de gezamenlijke oppositiepartijen besloten om dat te voorkomen en een alternatieve begroting opgesteld die wél sluitend is in de jaren 2021 en 2022. Deze begroting biedt een goed uitgangspunt om er in 2021 voor te zorgen dat de gemeente weer financieel in evenwicht komt.

Namens de fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie, SGP en Lokaal Montfoort

Rob Jonkers, Fractievoorzitter

Hierbij een korte toelichting op de cijfers.

Beknopt uitgelegd komt het neer op het volgende:

1. De septembercirculaire zijn de bijstellingen op het gemeentefonds vanuit het Rijk.

2. De Najaarsrapportage is de ontwikkeling van de begroting 2020 in de afgelopen maanden

3. Het tekort ziet u verder oplopen vanaf 2021

4. De raadswerkgroep heeft bezuinigingen aangeleverd die zijn verwerkt in dit overzicht

5. De lokale belastingen zoals rioolrecht, afvalstoffenheffing, ozb zijn opgenomen incl. tariefstijging

6. Er zijn een aantal extra bezuinigingen opgenomen door de oppositiepartijen voor 89.800 euro

7. De uitgaven in de begroting van 2021 zijn door de oppositiepartijen verlaagd naar 144.500 euro (college 242.500 euro)

8. Het negatieve saldo in 2021 van 157.988 euro vlg. begroting college is daarmee omgebogen naar een positief saldo van 29.812 euro

9. Ook het jaar 2022 is in deze begroting positief 147.743 euro Was volgens begroting van het college 311.615 euro negatief.

10. De door het college voorziene verhoging van de OZB van 150.000 euro in 2022 is vervallen in de alternatieve begroting.

11. Het verzoek om subsidie van het “museum de Knoperij’ van 3.500 euro is structureel meegenomen in de alternatieve begroting

Begrotingssaldo incl. aanvullende voorstellen LM CDA CU SGP

2021

2022

2023

2024

Effecten septembercirculaire 2020 (kabinetsbeleid)

95.381

-496

46.426

109.932

Effecten ontwikkeling begroting 2020 Najaarsrapportage)

18.000

23.000

23.000

23.000

Tekort in 2021

-777.869

     

Tekort in 2022

 

-720.619

   

Tekort in 2023

   

-1.209.209

 

Tekort in 2024

     

-1.229.253

 

 

 

 

 

Bezuinigingen vanuit raadswerkgroep

215.000

25.000

25.000

25.000

Inkomsten lokale belastingen incl. verhogingen

534.000

553.000

703.000

703.000

Correctie saldo begroting (meerjarig) vlg. College

84.512

-120.115

-411.783

-368.321

Extra Bezuinigingen LM CDA CU SGP op adviezen raadswerkgroep

89.800

430.858

455.858

480.858

Subtotaal saldo begroting (meerjarig)

174.312

310.743

44.075

112.537

Uitgaven LM CDA CU SGP  Beïnvloedbare lasten

-144.500

-159.500

-276.500

-277.500

Subtotaal begroting sluitend 2021 en 2022

29.812

151.243

-232.425

-164.963

Amendement SOM-subsidie toekennen

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Eindsaldo begroting 2021 en meerjarenbegroting voor vaststelling 9 Nov

26.312

147.743

-235.925

-168.463

 

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Agenda commissie Ruimte 1 maart 2021 (21-02-2021)
Gemeente Montfoort heeft cultureel erfgoed in kaart gebracht (16-02-2021)
Mogelijke vertraging afvalinzameling (10-02-2021)
Gemeente helpt gedupeerden toeslagenaffaire (10-02-2021)
Meldpunt leefbaarheid in wijken en buurten (02-02-2021)
Raadsvergadering 1 februari 2021 (02-02-2021)
De eerste stap naar een klimaatbestendige en waterrobuuste regio in 2050 is gezet (02-02-2021)
Ontwikkeling van woningbouw aan de Jacob Barneveldstraat (22-01-2021)
Agenda raadsvergadering 1 februari 2021 (22-01-2021)
Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start (20-01-2021)
Gezamenlijk statement gemeente en bewonersvertegenwoordigers (15-01-2021)
Vergadering commissie Ruimte (digitaal) op maandag 18 januari 2021 (14-01-2021)
Geweldsincident in Montfoort (10-01-2021)
Montfoort gaat openbare verlichting sociaal verduurzamen (22-12-2020)
Blijf thuis festival’ tijdens Oud en Nieuw (18-12-2020)
Groot onderhoud voor provinciale weg N228 in Montfoort (18-12-2020)
Gemeente onder verscherpt preventief toezicht provincie (17-12-2020)
Gewijzigde openingstijden stadskantoor (17-12-2020)
Werkzaamheden Cattenbroekerdijk uitgesteld i.v.m. weersvoorspelling (15-12-2020)
Raadsvergadering 7 en 8 december (11-12-2020)
Werkzaamheden Cattenbroekerdijk (09-12-2020)
Praat u mee tijdens de laatste online inloopavond duurzame energie op 15 december a.s.? (08-12-2020)
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert digitale bewonersavond baggeren Hollandsche IJssel (30-11-2020)
Raadsvergadering 7 december 2020 (26-11-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021