StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-11-2020
Bijgewerkt op:07-11-2020 17:23

Gemeente neemt regie op ruimtelijke ontwikkeling

Bron: gemeente Montfoort
    

Er zijn veel functies die ruimte vragen; denk daarbij aan landbouw, infrastructuur, voorzieningen en woningbouw. Het is belangrijk als gemeente daar goed zicht op te hebben en er zoveel mogelijk regie op te voeren. Wat we willen en wat we van plan zijn met onze ruimte leggen we vast in een omgevingsvisie. Hiervoor hebben we basisinformatie opgehaald tijdens een (digitale) participatieronde van inwoners, samenwerkingspartners en geïnteresseerden. Dat heeft geleid tot de Atlas: deze geeft een overzicht van de huidige situatie en actuele opgaven in de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de opgave om meer duurzaam energie op te wekken, de opgave voor toekomstbestendige landbouw of de opgave om woningen te bouwen. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen moeten we als gemeente nu al belangrijke keuzes maken voor de toekomst. U vindt de Atlas op www.montfoort.nl/omgevingsvisie

Wethouder Ivo ten Hagen (ruimtelijke ordening): “Je kan binnen een gemeente niet alles overal. Daarom maken we met u een omgevingsvisie om richting te geven aan de toekomst van de gemeente. Wat vinden we belangrijk en waar gaat dat gebeuren? Daarvoor kunnen we de ideeën van onze inwoners goed gebruiken, dus doe mee.” 

Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie is woningbouw. De woningmarkt in Nederland is gespannen. Ook in Montfoort is de behoefte groter dan het aanbod en moeten er woningen bijgebouwd worden. We werken hard aan het realiseren van de woonvisie om mensen de kans te geven in Montfoort en Linschoten woonruimte te vinden. De woonvisie maakt deel uit van integraal beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. 

Om aan de woningbouwopgave te voldoen moeten we allereerst alle kansen benutten op de zogenaamde inbreidingslocaties, maar moeten we ook kijken naar één of meerdere uitbreidingslocaties buiten de huidige bebouwingscontour. 

Wethouder Yolan Koster (wonen/volkshuisvesting): “We hebben woningen nodig voor diverse doelgroepen, waaronder woningen voor mensen die zorg nodig hebben. Het gaat daarbij niet alleen om de prijs van huur of koopwoningen, maar ook om de invulling van zorg. Denk hierbij aan complexen voor mensen die afhankelijk zijn van full time zorg, of complexen voor bijvoorbeeld aanleunwoningen of besloten hofjes. We moeten daarbij ook rekening houden met levensloopbestendig bouwen en duurzaamheid.”

Kansrijke uitbreidingslocaties Montfoort

Binnen de huidige bebouwingscontour zijn te weinig mogelijkheden om voldoende woningen te kunnen bouwen. Daarom heeft een team van deskundigen de mogelijke uitbreidingslocaties in kaart gebracht en van alle mogelijkheden de voor- en nadelen op een rijtje gezet. De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd zijn drie kansrijke locaties waar nog woningen gebouwd kunnen worden. Op deze locaties kan meer dan we in de komende tien jaar nodig hebben, maar er kunnen locaties afvallen als de plannen niet haalbaar zijn of er andere tegenvallers zijn. Bovendien willen we ook voorbereid zijn op de vraag naar woningen na 2030. De drie potentiële uitbreidingslocaties zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundige verkenning. Het informatieboekje ‘verkenning uitbreiding woningbouw Montfoort’ kunt u raadplegen via www.montfoort.nl ˃projecten ˃uitbreidingslocaties Montfoort. Deze verkenning en het vaststellen van de potentiële uitbreidingslocaties leggen we in december ter besluitvorming aan de raad voor. 

We willen graag, wanneer daar woningen zouden komen, grip houden op de ontwikkeling van de gebieden. Daarom is ervoor gekozen gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van het voorkeursrecht heeft geen invloed op het huidige gebruik, de eigenaren kunnen gewoon doorgaan met wat ze doen. Het betekent alleen dat grondeigenaren in dat gebied verplicht zijn hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden wanneer zij de gronden willen verkopen. Op die manier willen we voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt, waardoor belangrijke uitgangspunten zoals het realiseren van voldoende goedkope woningen, niet meer mogelijk zijn.

Meer informatie

We realiseren ons dat zo'n uitbreidingslocatie een grote impact heeft op de omgeving. Op de website van de gemeenteraad https://ris2.ibabs.eu/montfoort is vanaf 13 november het raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor woningbouw Montfoort met bijbehorende stukken te raadplegen. 

Vervolg

Woningbouwplannen in het buitengebied hebben een ingrijpende invloed op hun omgeving. Als de gemeenteraad voor één of meerdere locaties gekozen heeft, dan is duidelijk waar er in de toekomst mogelijk nieuwe woningen kunnen komen. Het betekent niet dat er morgen wordt gestart met bouwen. Er volgt eerst een traject van afstemming met de regio en provincie. Vervolgens bespreken we samen met de omwonenden welke wensen en eisen er zijn. Dat kan gaan over verkeersafwikkeling, extra openbare ruimte of andere voorzieningen. Daarna volgt nog een uitgebreid planologisch traject met inspraak, bezwaar en beroep.  

Wethouder Ten Hagen: “U ziet dat voor de toekomst van gemeente Montfoort veel nodig is. Vanaf een visie op wonen wordt een lang pad afgelegd. Er is onderzoek geweest naar mogelijke locaties met een goede onderbouwing en als provincie en regio hierin meegaan bent u samen met ons aan zet. Het is een lange weg, maar stap voor stap komen nieuwe woningen dichterbij.”

Informatieboekje verkenning uitbreiding woningbouw Montfoort

Concept Atlas

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022