StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-09-2020
Bijgewerkt op:07-09-2020 21:36

Agenda commissie Samenleving 15 september

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie Samenleving te houden op dinsdag 15 september 2020, aanvang 20.00 uur

20.00 uur tot 20.05 uur
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda

20.05 uur tot 20.35 uur
3. Spreekrecht burgers

20.35 uur tot 21.15 uur
4. Raadsvoorstel Nota Armoedebeleid gemeente Montfoort 2020 - 2024
Met de vaststelling van de Nota Armoedebeleid Montfoort wordt de raad voorgesteld werk maken van de ambitie om duurzaam armoede te verminderen, gevolgen van armoede te beperken en eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Deze doelstellingen zijn vertaald in acties en instrumenten die reeds in gang zijn gezet en deels nog uitgewerkt worden. Deze nota is in die zin bedoeld als werkdocument. Samen met de in voorbereiding zijnde actualisering van het beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening is de nota Armoedebeleid onderdeel van het Integraal Beleid Sociaal Domein.

21.15 uur tot 21.45 uur
5. Raadsvoorstel Huurafspraken i.v.m. corona 
De horeca is een van de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. De gemeente Montfoort verhuurt drie panden aan twee horecaondernemers. Met deze ondernemers zijn voor de coronaperiode afspraken gemaakt over een flexibelere huurprijs die afhankelijk is van de omzet. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze afspraken en de financiële consequenties te verwerken in de najaarsrapportage.

21.45 uur tot 22.15 uur
6. Actieprogramma LHBTI) *)
De fracties VVD en Progressief Akkoord hebben verzocht om agendering van de raadsinformatiebrief Actieprogramma LHBTI gemeente Montfoort. Beide fracties geven aan dat het LHBTI beleid een van de instrumenten is om te komen tot een inclusieve maatschappij. Het huidige actieprogramma geeft in zeer compacte vorm weer welke stappen er genomen gaan worden en er is verder geen budget aan gekoppeld. Het actieprogramma doet daarmee onvoldoende recht aan het belang van dit onderwerp. Beide fracties willen de raadsinformatiebrief bespreken om te bezien of de raad van mening is of het huidige programma voldoende en uitvoerbaar is en dat de aangegeven koers de juiste is.

22.15 uur
7. Vaststellen besluitenlijst forum Samenleving 23 juni 2020

22.15 uur
8. Actie- en toezeggingenlijst commissie Samenleving

    Meer berichten in deze categorie:
Raadsvergadering 7 december 2020 (26-11-2020)
Campagne gestart om jongeren in het zonnetje te zetten met het Jongerenlintje (18-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 24 november 2020 (15-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 23 november 2020 (15-11-2020)
Begrotingsraad 9 en 10 november 2020 (11-11-2020)
Alternatieve begroting van de gezamenlijke oppositiepartijen Lokaal Montfoort CDA ChristenUnie en SGP (07-11-2020)
Gemeente neemt regie op ruimtelijke ontwikkeling (07-11-2020)
Agenda Raadsvergadering 9 november 2020 Let op aanvang 19.30 uur (05-11-2020)
Begroting 2021: Montfoort net als andere gemeenten in financieel zwaar weer (29-10-2020)
Inventarisatie waardevolle bomen in Montfoort en Linschoten (28-10-2020)
Raadsvergadering 26 oktober 2020 (27-10-2020)
Agenda voor de digitale raadsvergadering 26 oktober (16-10-2020)
Denkt u mee tijdens een digitale inloopavond over opwekken van duurzame energie in gemeente Montfoort? (13-10-2020)
Handtekeningen verzamelen: Provincie en regio U10 werken samen aan beter regionaal fietsnetwerk (04-10-2020)
Raadsvergadering 28 en 29 september 2020 (30-09-2020)
Agenda digitale raadsvergadering 28 september 2020 (20-09-2020)
Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht. (20-09-2020)
Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee? (20-09-2020)
Werkzaamheden Waardsedijk 23 t/m 29 september 2020 (16-09-2020)
Burgemeester Montfoort sluit woning en bijbehorend perceel na vondst drugslaboratorium (16-09-2020)
Raadsvergadering digitaal (13-09-2020)
Agenda commissie Samenleving 15 september (07-09-2020)
Agenda commissie Ruimte 14 september (07-09-2020)
Online voorlichting (webinar) Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 9 september (01-09-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020