StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:30-10-2019
Bijgewerkt op:30-10-2019 16:09

Visie op de begroting 2020 en meerjarenperspectief

Bron: CDA, Lokaal Montfoort, ChristenUnie en SGP
    

Inleiding

Enkele dagen geleden presenteerde het college in de lokale bladen de begroting voor 2020 aan de inwoners en schetst daarin een nogal enthousiast beeld de komende jaren. Wij hebben er als gezamenlijke oppositiepartijen kennis van genomen en hebben er behoefte aan onze visie op de begroting met u te delen.

De begroting

De begroting zoals die door het college is gepresenteerd, is inmiddels ingehaald door de actualiteit. Waar er sprake was van een sluitende begroting voor 2020 met een positief saldo van 12.000 euro is dit inmiddels gewijzigd in een tekort van ruim 200.000 euro. Dit baart ons grote zorgen.

De bibliotheek  

Alle partijen in de raad zien graag de bibliotheek terugkeren in beide kernen. Ook wij dus. Maar dan wel op een verantwoorde manier. Daar is in de huidige opzet die door het college wordt voorgesteld geen sprake van. De bibliotheek kost gemiddeld structureel 200.000 euro. De komende drie jaar krijgen we een incidentele subsidie van 100.000 euro per jaar van het Rijk. Een deel van het financiële gat wordt door dit college gehaald uit diverse potjes uit het Sociaal Domein. Die reserveringen zijn destijds gedaan om maatschappelijke taken voor allerlei doelgroepen binnen de samenleving uit te voeren die de gemeente belangrijk en waardevol vindt. Die taken zijn nog steeds van toepassing en worden door diverse organisaties uitgevoerd. Dit kan betekenen dat die organisaties straks in de knel komen met hun taakuitvoering als die middelen voor hen straks niet meer beschikbaar zijn.

Omdat de subsidie van 100.000 na drie jaar stopt, ontstaat er na 2022 dus een structureel gat op de exploitatie van de bibliotheek. Met een groot risico dat we dan de bibliotheek na enkele jaren weer kunnen sluiten. Wij kiezen liever voor een volwaardige bibliotheek in beide kernen die ook in de toekomst financieel betaalbaar blijft voor de gemeente. Dat het kan, zien we in buurgemeente Lopik waar een commerciële partij twee vestigingen exploiteert in Benschop en Lopik tegen lagere kosten. Het college wil echter pas in 2021 gaan nadenken hoe het structureel tekort moet worden opgelost en dat terwijl de oplossing voor het grijpen ligt. Gezien de kwetsbare financiële positie  van Montfoort vinden we dat een veel te groot risico voor de toekomst en we willen voorkomen dat de inwoners over enkele jaren alsnog de rekening gepresenteerd krijgen van dit collegebeleid.

De lokale lasten  

De gemeentelijke belastingen die u jaarlijks betaald gaan omhoog. Een recent onderzoek door de regio-krant heeft uitgewezen dat Montfoort in 2020 een behoorlijke stijging kent van de lokale lastendruk in vergelijking met Woerden, Oudewater en Lopik. De lastenstijging wordt door het college de komende jaren doorgezet. In 2020 is de stijging 46 euro. In 2021 valt nog eens eenzelfde bedrag te verwachten. Dit is ten opzichte van 2017-2018 toen de lastenverhoging 15 euro bedroeg, dus een verdrievoudiging en in 2021 nog eens.

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is voor een gemeente enorm belangrijk. Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de WMO 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime zin van het ‘sociaal domein’ vallen ook aanverwante taken zoals o.a. passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand en (jeugd) gezondheidszorg. Regelmatig hebben we het college gewezen op het actualiseren van tal van zaken binnen het Sociaal Domein in het kader van actuele ontwikkelingen, nieuwe wetgeving enzovoorts. We hebben daarvoor een aantal zaken op een rijtje gezet zoals overschrijding van einddata van verouderde beleidsplannen, toezeggingen en verlopen verordeningen en ook aangeleverd bij het college. We zien echter dat er niets mee wordt gedaan en in deze begroting vinden we er nauwelijks iets van terug. Daarmee gaat het ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en lopen kwetsbare groepen een risico. De gemeente overigens ook als het gaat om aansprakelijkheid.

Wonen

De gemeente heeft inmiddels een woonvisie opgesteld waarin is opgenomen welke aantallen woningen en voor welke doelgroepen gebouwd moet gaan worden. In die woonvisie komt het accent te liggen op het duurdere woningsegment (vanaf 300.000 euro en hoger). Het aandeel betaalbare koopwoningen (200.000 - 250.000) en huurwoningen (huur max. €720,42 peil 2019) is in de woonvisie geminimaliseerd en de kansen voor jongeren om hier zelfstandig te wonen daarmee ook. Zij trekken weg en dat is niet goed voor de vergrijzing binnen de gemeente, het verenigingsleven en het winkelbestand. In de begroting stelt het college zich passief op als het gaat om actief grondbeleid (het verwerven van grond om woningen te bouwen). Daarmee worden kansen op een woning de komende jaren verder gereduceerd. Informatieavonden en visies waar dit college zich veelvuldig van bedient hebben de afgelopen twee jaar niet geleid tot concrete woningbouwplannen laat staan uitvoering. (De helft van deze raadsperiode zit er in februari 2020 op). Daarmee vrezen we dat er in deze raadsperiode geen woningen worden gebouwd. We wijzen erop dat ten tijde van de woningbouwcrisis 2010-2014 er wél is gebouwd in Hofland en Voorvliet. Ook toen was het niet eenvoudig maar het huidige gebrek aan daadkracht verontrust ons.

Samenvattend

Wij delen het enthousiasme over de begroting van 2020 die het college via de pers naar buiten heeft gebracht niet. Meer realisme was op zijn plaats geweest als je kijkt naar het forse tekort in de jaarrekening van 2019 en we constateren dat ook 2020 al een tekort van enkele tonnen vertoont.  Onze gemeente is financieel kwetsbaar, er komen tal van onzekerheden op ons af zoals het toenemend aantal taken voor de gemeente binnen het Sociaal Domein. Door nu structureel middelen te onttrekken aan dat Sociaal Domein voor de bibliotheken in beide kernen wordt die kwetsbaarheid alleen maar vergroot. Dit college neemt daarmee een behoorlijk risico want tekorten dragen ertoe bij dat de kans aanzienlijk wordt vergroot dat de uitvoering van taken in de knel komen. Wij vinden het als oppositiepartijen van groot belang onze visie met u te delen. En we zullen ons gezamenlijk blijven inzetten om de belangen van inwoners, organisaties en gemeente als geheel op een scherpe, realistische en praktische wijze te blijven vertegenwoordigen binnen de raad.

De gezamenlijke oppositiepartijen 

Marja van Kooten CDA 

Rob Jonkers Lokaal Montfoort, 

Ineke Langerak ChristenUnie 

Bart Timmerarend SGP

    Meer berichten in deze categorie:
Crystal meth-lab ontdekt in verborgen containers in Montfoort (07-08-2020)
Uitnodiging en programma informatiebijeenkomst 31 augustus 2020 (03-08-2020)
Auto vliegt uit bocht en eindigt in sloot bij Montfoort (03-08-2020)
Invoering CoronaMelder in Utrecht gepland op 1 september (29-07-2020)
Mogelijk trillingen bodemonderzoek Montfoort en Oudewater (29-07-2020)
Geen VOM dit jaar (26-07-2020)
Wat is het allermooiste dorp van Nederland? (25-07-2020)
Woerdense gewond bij betrappen inbrekers (24-07-2020)
Seismisch onderzoek nabij Harmelen (24-07-2020)
Gezin doet aangifte na autobrand op A12 (24-07-2020)
Geheimzinnig vliegtuig boven Montfoort en Woerden (23-07-2020)
Knopenbad heeft rolstoellift (23-07-2020)
Politie biedt excuses aan voor nepnieuws (20-07-2020)
Woerden krijgt teststraat (18-07-2020)
“Made in Montfoort” presenteert plannen voor Zorg, Wonen en Onderwijs in Montfoort. (17-07-2020)
Thom uit Harmelen eerste met rolstoel op Dom (13-07-2020)
Logeerhuis wordt steeds concreter (09-07-2020)
Politie waarschuwt voor neptelefoontjes van de woningbouw (05-07-2020)
Waarnemend burgemeester Den Oudsten: 'Mensen aangehouden met tassen vol stenen' (05-07-2020)
Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen! (04-07-2020)
Jonge webshopoplichters aangehouden (04-07-2020)
Open Monumentendag 2020 in Montfoort en Linschoten (01-07-2020)
Beeldbepalend brugwachtershuisje blijft in Montfoort (01-07-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Sport


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020