StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:26-04-2018
Bijgewerkt op:26-04-2018 13:04

Lintjesregen in de gemeente Montfoort

Bron: Nettie Kuijer, redactie Radio Stad Montfoort
    

 “Het heeft zijne Majesteit behaagd…” Met deze woorden ontvingen het echtpaar de heer Rosendaal en mevrouw Rosendaal-Helsen, mevrouw  Oostveen-Boere, de heer Jansen, de heer Vlooswijk, de heer Gouderjaan  de heer Van der Made en de heer Van Petegem op 26 april een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester mevrouw mr. P.J. van Hartskamp- de Jong. 

Burgemeester Van Hartskamp-de Jong is trots op deze acht inwoners die zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren hebben ingezet voor de samenleving. Zij zijn daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. Rosendaal en mevrouw D. Rosendaal-Helsen
De heer en mevrouw Rosendaal werden naar het Sint Joseph gebouw gelokt met de smoes van een gezinsuitje om hun 53-jarige bruiloft te vieren. Beiden zijn erg actief in Linschoten. Zij vinden het vanzelfsprekend om de handen uit de mouwen te steken, door het rondbrengen van maaltijden en het verlenen van een luisterend oor aan hen die alleen zijn of verlies hebben geleden. De heer Rosendaal en mevrouw Rosendaal-Helsen voelen grote verantwoordelijkheid voor het kerkelijk leven en hebben veel vrije tijd  gestoken  in de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Johannes de Doper en doen dat nog steeds, inmiddels ruim 44 jaar. Zij houden zich bezig met allerlei onmisbare hand- en spandiensten om de activiteiten van de kerk doorgang te laten vinden. 

Een mooie anekdote verhaald over de  spectaculaire muntenregen die ontstond toen de heer Rosendaal met een volle zak munten, de collectegiften, de bank wilde ingaan, maar voor de deur de zak scheurde en alles over de straatkeien rolde.  

Vanaf 1973 is het echtpaar als koster actief. In deze rol regelen zij de praktische zaken rond liturgische vieringen, zoals openen en sluiten van de toegangsdeuren, het maken van lijsten, het inrichten van de speciale ruimte voor de voorgangers en het bijhouden van voorraden. Ook waren zij 37 jaar betrokken bij de organisatie van “Kerkbalans.”
Daarnaast zijn de heer en mevrouw vanaf 2004 actief als vrijwilliger bij de SWOM. Zij zetten zich beiden in als maaltijdbezorger in Linschoten. 

Naast de gezamenlijke activiteiten met zijn echtgenote maakte de heer Van Rosendaal deel uit van de financiële commissie vanaf 1975 tot ongeveer 2005. Samen met zijn zoon en echtgenote werd de gehele financiële administratie van de kerk gedigitaliseerd. 
Op haar beurt was mevrouw Rosendaal coördinator van de Wijkraad Linschoten in de periode 1977-1997. Cursussen werden gegeven en maandelijks was er een bijeenkomst waarna mensen bezocht worden die in nood zaten of geliefden hadden verloren. 

Mevrouw H. Oostveen-Boere
Mevrouw Oostveen dacht gezellig een dagje te gaan winkelen in Den Bosch met haar vriendin. Deze moest even wat afgeven in het Sint Joseph..  Mevrouw Oostveen vervult al jaren een actieve maatschappelijke rol in Linschoten. Zo werkt zij als vrijwilligster al ruim 21 jaar als secretaresse van de EHBO vereniging De Meern, Hier voert zij niet alleen secretariële werkzaamheden uit, maar verleent zij ook EHBO assistentie bij evenementen. Voor het verwerven van sponsoren draait zij eveneens haar hand niet om.
Daarnaast is mevrouw Oostveen-Boere al 15 jaar vrijwilligster in het kosterteam van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Johannes de Doper Montfoort/Linschoten. Sinds twee jaar zit zij bij de werkgroep Eerste Communie en daarnaast doet zij ook de Goede Vrijdagviering voor kinderen. Mede door haar inzet en enthousiasme is de Goede Vrijdagviering uitgegroeid tot een vaste viering en is deze binnen de kerkelijke gemeente een echt begrip geworden. 

Als gedreven mantelzorgster verleent Mevrouw Oostveen hulp aan de mensen om haar heen, die nooit tevergeefs een beroep op haar doen. Na jarenlange hulp aan een vriendin, die helaas is overleden, ondersteunt mevrouw Van Oostveen nu het achtergebleven gezin. Zonder zich op te dringen denkt mevrouw Oostveen altijd oplossingsgericht mee. 

De heer  B. Jansen
De heer Jansen is een man met een groot hart voor mensen in de Linschotense samenleving. Een echte vrijwilliger. Hij vervult en vervulde vele vrijwilligersfuncties. De heer Jansen heeft van 1974 tot 2001 bij de vrijwillige brandweer gezeten. In deze periode heeft hij meerdere functies vervuld in de repressieve organisatie. Ook voor de brandweervereniging heeft hij zijn aandeel geleverd als bestuurslid. Ook heeft hij meer dan tien jaar lang één dag in de week vrijwillig op de buurtbus gereden. 
Vanaf 1999 tot op heden voert hij voor Voetbalvereniging Linschoten (VVL) elke maandag en vrijdagochtend onderhoudswerkzaamheden uit en andere hand- en spandiensten, zodat de leden op een mooi en verzorgd sportterrein kunnen sporten. De heer Jansen brengt al sinds 2008 met veel enthousiasme voor Tafeltje Dekje eten rond.  Vanaf de oprichting van de buurtbus heeft de heer Jansen een dag in de week gereden als chauffeur tot maart 2017. De buurtbus kwam in plaats van de reguliere buslijn en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Op deze manier blijft openbaar vervoer voor veel  inwoners beschikbaar.

De heer J. Vlooswijk 
De heer Vlooswijk dacht een oriënterend gesprek te hebben met het Knooppunt.. Hij is zeer actief als vrijwilliger binnen twee sportverenigingen en is daarmee een voorbeeld voor velen. Sinds 1985 is hij actief als trainer van een hardloopgroep bij Atletiekvereniging U-Track in Utrecht   De heer Vlooswijk heeft 32 jaar geleden de training van de recreantengroep op zich genomen. Daarbij heeft hij jaar in jaar uit elke woensdag en zaterdag de recreantengroep begeleid, geoefend en getraind. De heer Vlooswijk ondersteunt ook bij  ziektes en blessures, legt huisbezoeken af en telefoneert en e-mailt met leden die te vaak trainingen missen. Ook organiseert hij jaarlijkse uitstapjes om de samenhang te bevorderen binnen de groep atleten met verschillende achtergronden. Naast zijn rol als trainer is hij lid van de commissie Hard Loop Groep, onderdeel van U-track, en verricht hij aanvullende werkzaamheden voor de vereniging, zoals het organiseren van loopevenementen of het jureren bij atletiekwedstrijden. 
Sinds 1984 is de heer Vlooswijk ook actief bij de Montfoortse Volleybalvereniging De Valk waar hij wekelijks de recreantengroep traint. Dat doet hij met humor en grote inzet. Daarnaast is hij ook lid van de sponsorcommissie. Als man uit het bedrijfsleven gebruikt hij zijn contacten om sponsors te vinden voor het onderhouden van de website en het financieren van evenementen. 
Van 2006 tot 2011 maakte de heer Vlooswijk als penningmeester deel uit van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in Montfoort. De heer Vlooswijk was een uitstekend beheerder van het vermogen en was kritisch waar het ging om het toekennen van financiële hulp aan door het bestuur voorgestelde personen en organisaties. 

De heer W. Gouderjaan
De heer Gouderjaan is een betrokken, gedreven Linschotenaar die zich actief inzet als mantelzorger en als vrijwilliger binnen vele verenigingen. Vanaf 17-jarige leeftijd is de heer Gouderjaan verbonden aan Mannenkoor Zanglust. In de afgelopen 60 jaar heeft hij niet alleen meegezongen in het koor, maar is hij ook actief geweest als lid en als bestuurslid. Maar liefst 25 jaar was hij penningmeester, ook was hij actief als bestuurslid/bibliothecaris. Ook richt hij de repetitieruimte voorafgaand aan de repetities altijd in en hij is hij reeds 40 jaar betrokken bij de Oliebollenactie van het koor. Ook is hij ‘beheerder’ van het Zanglust museum, waar hij gedurende 60 jaar alles verzamelt wat met het koor te maken heeft. 

Sinds de oprichting in 1974 van Voetbalvereniging Linschoten (VVL) in 1974 voert de heer Gouderjaan allerlei hand- en spandiensten uit. Ook is hij betrokken bij de oprichting van de befaamde Linschotenloop, belast met  de inschrijvingen en overige administratieve zaken. 
Sinds 1989 is de heer Gouderjaan actief bij het comité Dodenherdenking in Linschoten. Tijdens de Dodenherdenking ontvangt hij genodigden, zorgt hij dat het monument schoon is en dat de vlag halfstok hangt. Daarnaast is de heer Gouderjaan actief geweest van 1960 tot 1967 als bestuurslid van Gymnastiekvereniging TOOS en is hij van 2006 tot 2008 actief geweest voor het Rode Kruis, met name bij het rolstoelwandelen. Op dit moment is deze actieve Linschotenaar ook maaltijdbezorger bij Tafeltje Dekje en is hij mantelzorger voor meerdere oudere hulpbehoevende inwoners. De heer Gouderjaan laat het grote belang zien van zijn rol als vrijwilliger en mantelzorger in onze huidige samenleving.

De heer T. van der Made
De firma “List en bedrog” lokte de heer Van der Made naar het Sint Joseph met de smoes dat zijn buurvrouw werd gedecoreerd. Ton zet zich belangeloos in voor onze samenleving, hij is een vrijwilliger in hart en nieren. Sinds 1995 is hij lid van Mannenkoor Zanglust en actief in het verenigingsbestuur (1999-2007). De eerste acht jaar was hij bibliothecaris en voorzitter van de Muziekcommissie. Ook was hij secretaris. Sinds 2011 is de heer Van der Made trouw lid bij de Vereniging Knotgroep Lopikerwaard, waar hij met veel enthousiasme wilgen, elzen en essen knot. De Vereniging wil in de Lopikerwaard en omgeving de streekeigen natuurelementen behouden. Van 2010 tot eind 2015 heeft Van der Made zich ingezet voor de stichting Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in Woerden. Aanvankelijk als (betaald) directeur, maar vanaf 2011 werd hij  onbezoldigd bestuurslid met als portefeuilles Projecten, Kwaliteit en Opleidingen.  Daarnaast onderhield hij de contacten met de koepelorganisatie. De heer Van der Made leverde een onmisbare bijdrage aan de groei en de ontwikkeling van het inloophuis.
Ook als algemeen bestuurslid van de SWOM was de heer Van der Made actief en heeft de SWOM helpen omvormen tot professionele welzijnsorganisatie in 2013. Ook heeft hij zich actief ingezet bij verschillende SWOM activiteiten, onder meer als stadsgids, vertegenwoordiger richting  directie en als voorzitter van de vrijwilligersraad. 
Voor de Lions ’t Sticht, waar hij sinds 2008 actief is, heeft de heer Van der Made een belangrijke sleutelrol voor activiteiten als de rozenverkoop tijdens de voorjaarsmarkt en de Pinksterfietstocht Omloop rond het Groene Hart. Ook is de heer Van der Made sinds 2016 actief als maatschappelijk begeleider voor Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten waar hij cliënten begeleidt bij hun integratie.

De heer Frans van Petegem 
De heer Van Petegem, ook wel ‘mister Linschoten’ genoemd, zet zich met hart en ziel in voor het dorp Linschoten. Altijd heeft hij het belang van het dorp en de inwoners voor ogen. Als spin in het web ijvert hij voor het behoud van het dorpse karakter van Linschoten en voorzieningen, en draagt ook het dorpsgevoel van de inwoners van Linschoten uit.
In 1989 heeft de heer Van Petegem samen met Joke de Kruif en Huib Kwint de Stichting Linschotens Belang (LiBel) opgericht op verzoek van een aantal ondernemers. Na het vertrek van mevrouw De Kruif en de heer Kwint heeft Van Petegem jarenlang de kar alleen getrokken, tot hij in 2010 hij LiBel weer nieuw leven inblies door nieuwe bestuursleden aan te trekken. Tezamen vormden zij een compleet team  met ieder hun eigen specialisme. 

Voorbeelden van de activiteiten die zijn ontstaan, dankzij of door zijn inzet, zijn het project Linschoten Natuurlijk, de Sinterklaasintocht , de  jaarlijkse dorpskerstboom, paaseieren zoeken en de pubquiz, Het plaatsen van de kerstboom is inmiddels uitgegroeid tot een echte kerstbeleving met muziek en kerstballen, waar meer dan 500 bezoekers op af komen. 
Ook heeft de heer Van Petegem het karakter van Linschoten behouden door te voorkomen dat klinkers uit de Dorpstraat zouden worden vervangen door betonnen klinkers.  En daarnaast heeft hij alles op alles gezet om dorpshuis De Vaart te behouden en weer in gebruik te krijgen als multifunctionele theaterzaal. Naast al deze activiteiten is de heer Van Petegem ook nog actief voor Shantykoor de IJsselzangers, verzorgt hij de communicatie en PR van de Rotary Club Woerden en voor Actie Schooltent. 

 

16 Foto's bij dit artikel


Bekijk alle 16 foto's die bij dit artikel horen: lintjesregen 2018

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Puur Hollands


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023