StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-03-2018
Bijgewerkt op:06-03-2018 21:26

Raadsvergadering 5 maart

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Vasstellen bestemmingsplan Steenfabrieksterrein IJsseloord

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het perceel tussen het bedrijventerrein Krekenburg en bedrijventerrein Jan Snel. Dit bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie waarbij de voormalige steenoven een multifunctionele functie krijgt, de voormalige bazenwoning een zelfstandige woonbestemming krijgt en er wordt voorzien in het hobbymatig houden van paarden inclusief benodigde bouwwerken. Daarnaast wordt het bedrijventerrein Jan Snel uitgebreid met een vrachtwagenparkeerplaats. De raad was unaniem van mening dat dit een bijzonder geslaagd traject is geweest en het raadvoorstel werd dan ook unaniem aanvaard. De heren Everts (IBLM) en de Jonge (D66) waren afwezig.

Structurele en incidentele subsidie SWOM  

De SWOM heeft de gemeente verzocht om extra middelen ten behoeve van het effectief kunnen blijven realiseren van de activiteiten. De behoefte voor de SWOM voor de extra middelen zit in de activiteiten betreffende het sociaal team. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de kennis, kunde en ondersteuning van het sociaal team is stijgende en de vragen worden complexer.  Lokaal Montfoort had een amendement ingediend om het gehele bedrag van € 104.000 incidenteel te maken en het formeel te maken bij de begrotingsbehandeling. Ook de meerderheid van de raad was deze mening toegedaan, vooral omdat het voorstel bijzonder slecht onderbouwd was. Wethouder Vlaar nam de wijziging niet over, waardoor het amendement met 5 voor (IBLM, LM en VVD) en 8 tegen werd verworpen. De VVD stemde ook tegen het voorstel vanwege bovengenoemde redenen.

Voorschoolse voorzieningen

Het is een logische keuze om niet alleen het WE-beleid te evalueren, maar ervoor te kiezen om een beleidskader voor te leggen waarin de verschillende voorschoolse voorzieningen zijn opgenomen. Voorschoolse voorzieningen zijn voorzieningen voor kinderopvang die de ontwikkeling van peuters stimuleren als zij tussen de 2,5 en 4 jaar oud zijn. Het is belangrijk dat alle peuters de opvang bezoeken. De ontwikkeling wordt gestimuleerd en eventuele achterstanden worden voortijdig gesignaleerd en kunnen worden ingelopen. Peuters kunnen naar de(zelfde) kinderopvanglocatie, ongeacht de achtergrond van het kind. Er zijn verschillende regelingen die de financiering en de bijbehorende wettelijke eisen ervan regelen. Dit punt leverde flink wat discussies op, vooral over de juiste invulling en interpretaties. Er waren 2 amendementen ingediend, vooral van tekstuele aard. 1 van het PAK, SGP en D66 werd verworpen en het tweede werd unaniem aanvaard. Het raadsvoorstel werd met alleen de stem van de SGP tegen aanvaard.

Oprichting coöperatie GGD-regio Utrecht

De GGD-regio Utrecht is voornemens om, gezamenlijk met GGD Hollands Noorden en GGD Twente, een coöperatie op te richten voor de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd eventuele wensen of bedenkingen bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Besluitvorming over de oprichting is voorzien in de algemeen bestuursvergadering van 28 maart 2018. Dit voorstel werd met alleen de stem van Lokaal Montfoort tegen aanvaard.

Nadat er nog een aantal formele zaken behandeld moesten worden, kon de voorzitter deze laatste reguliere raadsvergadering in deze samenstelling om 22.30 uur sluiten en zij wenste iedereen wel thuis.

 

  

 

    Meer berichten in deze categorie:
Extra Raadsvergadering 11 juni te Montfoort (12-06-2018)
Agenda forum Samenleving 19 juni (10-06-2018)
Agenda forum Ruimte 18 juni (10-06-2018)
Burgemeester sluit pand (07-06-2018)
Aanpak drugscriminaliteit: melden helpt! (07-06-2018)
Extra forum Samenleving, aansluitend Raadsvergadering 11 juni (06-06-2018)
Raadsvergadering 31 mei te Montfoort (01-06-2018)
“De nieuwe coalitie gooit € 400.000 over de balk” (25-05-2018)
Nieuwe coalitie zet Montfoort weer op de kaart (25-05-2018)
Extra raadsvergadering 31 mei 2018 (22-05-2018)
Raadsvergadering 14 mei te Montfoort (15-05-2018)
Raadsvergadering 14 mei 2018 (03-05-2018)
Marc van der Veer interim gemeentesecretaris Montfoort (03-05-2018)
Ontslagbrief Vlaar en Langerak (03-05-2018)
Wethouders Vlaar en Langerak afgetreden (20-04-2018)
Mooie bestemming kastanjeboom Kasteelplein (16-04-2018)
Forumvergadering 24 april (16-04-2018)
Raadsvergadering 12 april (13-04-2018)
Stagiaire Iris vraagt hulp van inwoners (12-04-2018)
Raadsvergadering donderdag 12 april (05-04-2018)
Nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd in Montfoort (29-03-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Ria Driesse en Amandus de Koning (27-03-2018)
Raadsvergadering 29 maart (23-03-2018)
Raadsvergadering 26 maart (23-03-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Adfys Montfoort

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018