StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:12-02-2018
Bijgewerkt op:12-02-2018 21:11

Agenda forum Samenleving 20 februari

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Samenleving, te houden op dinsdag 20 februari 2018, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

 

           

 

  

Voorzitter: de heer H.P.M. Bezuijen

20.00

tot

20.10 uur

1. 2.

3.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

 

20.10

tot

20.30 uur

4.

Structurele en incidentele subsidie SWOM 2018 (nr. 436225) *)

De SWOM heeft de gemeente verzocht om extra middelen ten behoeve van het effectief kunnen blijven realiseren van de activiteiten betreffende het sociaal team. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de kennis, kunde en ondersteuning van het sociaal team is stijgende en de vragen worden complexer. Tevens wordt verzocht om een hogere indexatie, omdat de nieuwe cao Welzijn heeft geleid tot hogere salarislasten en de huidige indexatie deze stijging onvoldoende dekt.

20.30

tot

21.00 uur

5.

Voorschoolse voorzieningen (nr. 507339) **)

Het Voorschoolse voorzieningen (VVE)-beleid staat niet (meer) op zichzelf, maar maakt deel uit van een spectrum aan maatregelen om de ontwikkeling van peuters te stimuleren. Daarnaast zijn de wettelijke eisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen geharmoniseerd. Een logische keuze is dan ook de raad een beleidskader voor te leggen waarin de verschillende voorschoolse voorzieningen zijn opgenomen.

21.00

tot

21.25  

uur

 

6.

Formatie Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), Voetstappen en JOW! (nr. 518026) **)

Het RBL bemerkt een toenemende werkdruk door een stijgend aantal meldingen van voortijdige schoolverlaters en een toename van complexe leerplicht casuïstiek. Binnen het RBL is een aantal optimaliseringsslagen gemaakt, maar er resteert nog een tekort van 2,78 fte voor Leerplicht en 0,45 fte voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. De raad wordt gevraagd structureel gelden beschikbaar te stellen voor deze uitbreiding.

21.25

tot

21.45

uur

 

7.

Activering klantgroepen 3 en 4 Participatiewet Montfoort (nr. 518954) *)

Voorgesteld wordt de activering van inwoners in de categorieën 3 en 4 van het klantenbestand Participatiewet te vergroten door de bekostiging van een tiental activeringstrajecten. Gelet op de doelstellingen van de gemeente en Ferm Werk is het van groot belang deze categorie mensen uitzicht te bieden op een zodanige ontwikkeling dat het uitzicht op regulier werk sterk wordt verbeterd.

21.45 tot

21.55 uur

8.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (518373) *)

Bij de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)2015 heeft de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vastgesteld. Inmiddels is er reden om in de Verordening een paar juridisch technische wijzigingen aan te brengen en deze op een paar punten te actualiseren. 

21.55

tot

22.00 uur

9.

Oprichting coöperatie GGD regio Utrecht (nr. 515256) **)

De GGD regio Utrecht is voornemens om gezamenlijk met GGD Hollands Noorden en GGD Twente een coöperatie op te richten voor de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Digitaal Dossier Jeugdgezondheidzorg (DDJGZ). De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot dit voornemen.

22.00 tot

22.10 uur

10.

Zienswijze op Kaderbrief 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU) (519974) **)

De GGDrU heeft de Kaderbrief 2019 aangeboden voor zienswijze. In deze concept-kaderbief zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2019 verwerkt. 

22.10

uur

 

11. 12.

13.

 

Vaststellen verslag forum Samenleving van 16 januari 2018 

Actie- en toezeggingenlijst forum Samenleving 20 februari 2018

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

    Meer berichten in deze categorie:
Vergunning voor raam in historische stadsmuur verleend na zorgvuldige afweging (13-08-2020)
Brief over reizen met de regiotaxi (21-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (07-07-2020)
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financiŽn; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)
Mooiste dorp Linschoten (11-06-2020)
Agenda forum Samenleving 23 juni (11-06-2020)
Agenda forum Ruimte 22 juni (11-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 9 juni (09-06-2020)
21 Utrechtse burgemeesters luiden noodklok over financiŽn (08-06-2020)
Irish Travellers actief in Montfoort (05-06-2020)
Op ontdekkingsreis in je eigen streek (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 2 juni (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 29 mei (01-06-2020)
Werkzaamheden Oude Stadhuis (28-05-2020)
Werkzaamheden IJsselveld (28-05-2020)
Grof tuinafval 4 juni (22-05-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020