StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:13-12-2017
Bijgewerkt op:13-12-2017 17:14

Raadsvergadering 12 december

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

De voorzitter opent deze uitgestelde vergadering van 11 december met een welkom aan de aanwezigen. Dhr. D.J. Ywema wordt benoemd als forumlid voor de VVD

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Heeswijk 120

Dhr. Jonkers (LM) stelt dat het uitgebreid is besproken met alle instanties en dat er nu geen belemmeringen meer zijn en het traject kan worden afgerond. De VVD, SGP en CDA sluiten zich hierbij aan.

Dhr. Bovens (PAK) stelt dat zijn fractie fel gekant is tegen industrie in het buitengebied. Het geeft volgens hem een precedentwerking en het is volstrekt ontoelaatbaar, het is hemel schreiend en hij vraagt om een heroverweging bij College en raadsleden.  Dhr. Verkaik (IBLM) houdt een betoog van juridische aard en vindt het onacceptabele achterkamertjespolitiek.

Dhr. Bezuijen (D66) vindt het wel een aantasting van het landelijk gebied, maar verzoek wel om handhaving. Hij vindt er geen precedentwerking van uit gaan. Mevr. Driesse (VVD) en sluit zich aan bij de eerstgenoemde sprekers en dat dit zeker geen verkeerd besluit is.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en wordt met 8 stemmen voor en 5 tegen (PAK en IBLM) aangenomen. Hierna komt het PAK nog met een motie om tot stringente handhaving over te gaan. Deze motie wordt aangehouden tot de discussie met de ODRU, waar dit thuis hoort.

Afronding project aanleg kunstgrasvelden Sportpark Rapijnen Linschoten

Uit de ingediende amendementen van de coalitie en van LM blijkt wel dat dit traject verre van een schoonheidsprijs verdient, maar dat met name de coalitie dit zwartboek nu wil sluiten. Dhr. Snoek (PAK) leest het amendement voor wat inhoudt dat de zelfwerkzaamheid nu wordt benoemd als een voorziening en de motie dient om te komen tot een “toetsingskader zelfwerkzaamheid”. Na een forse discussie over voors en tegens worden eerst de amendementen in stemming gebracht.

Die van LM wordt met 3 voor (LM en VVD) en 11 tegen verworpen. Opvallend was dat IBLM die tegen stemde had overwogen een motie van treurnis in te dienen, maar nu wachtten op een onderzoek van de rekenkamer. Het amendement van de coalitie werd met omgekeerde cijfers aangenomen, gelijk aan het raadsvoorstel 11 voor en 3 tegen. De motie kende een iets andere stemverhouding, namelijk 8 voor en 6 tegen. (VVD, LM en IBLM) Dhr. van de Heuvel (CU) was afwezig.

Plan van aanpak Woonvisie

De meningen waren redelijk verdeelt. Dhr. Timmerarends vond het een goed plan, waarbij gezocht moet worden naar een breed draagvlak. Mevr. Driesse (VVD) vond €35000 voor een plan van aanpak wel erg veel, terwijl er sinds 2015 een woningbehoefte onderzoeksrapport ligt. Dhr. Jonkers (LM) sluit zich hierbij aan en stelt de vraag of de provincie bereidt is meer bouwlocaties toe te wijzen.

Dhr. Snoek (PAK) vraagt wel om afgewogen keuzes en vindt dat er wel behoedzaam moet worden omgesprongen met het budget. Dhr. de Jonge (D66) vindt uitstel een vorm van zwak bestuur en iedere bijdrage is welkom om te komen tot een goede aanpak. Het voorstel wordt met alleen de stem van LM tegen aanvaard.

Afvalstoffenverordening Montfoort 2018

Mevr. Driesse (VVD) vindt de opzet van het schema (restafval eens in de 4 weken) schandalig. Daarnaast spreekt zij haar verbazing uit dat de tarieven al bekend zijn gemaakt terwijl de raad nog moet besluiten. Wethouder Vlaar biedt zijn excuses aan voor het laatste, dat had niet gemogen. Het voorstel wordt met de stemmen van LM, VVD en SGP (4) tegen en 10 voor aanvaard.

Belastingverordeningen 2018

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen

Afsluiting project Brandweerkazerne Linschoten

Alleen IBLM (Dhr. Burgers) ziet geen onderbouwing van de zelfwerkzaamheid. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Regionale koers Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen U16

Dhr. Bovens (PAK) spreekt uit dat het leidt tot een meer expliciete inzet van de koers. Dhr. de Koning (CDA) vraagt of dit nu een “gemeenschappelijk regeling” is, wat door wethouder Vlaar ontkennend wordt beantwoord. Dhr. Everts (IBLM) vindt het een wenselijke ontwikkeling en het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Hierna volgden nog 3 moties:

  • LM en SGP over vlagvertoon in de raadszaal
  • SGP over maatregelen vuurwerk
  • D66 over ja – ja stickers

Hier werd als een van de vele schorsingen deze avond ook weer over geschorst. Na de schorsing deelde Dhr. de Jonge (D66) dat hij zijn motie introk.  De motie over het vlagvertoon bleek toch niet zo sympathiek bij de coalitie en IBLM. Zij verzochten de indieners om een raadsvoorstel. De reactie van Dhr. van Rooyen(VVD) was dat dit weer extra ambtelijke uren ging kosten en Dhr. Jonkers (LM) begreep hier echt niets van. De motie werd met 10 tegen (PAK, IBLM, D66en CDA) verworpen.

De motie van de SGP was ingediend om vooral het college te verzoeken om over te gaan tot het verstrekken van vuurwerkbrillen en lonten en uitgebreide informatie over de gevaren van vuurwerk. Het PAK en het CDA vonden dat er voldoende aandacht voor is en de VVD stelde dat hier ook een verantwoordelijkheid voor de ouder ligt. Dhr. Verkaik vraagt het college om de brillen bij de supermarkten te leggen.  De motie werd verworpen met 6 voor en 8 tegen. Hier bleek de coalitie niet eensluidend, behalve de VVD, het CDA en LM stemden ook Dhr. Bezuijen (D66) en Dhr. Burgers (IBLM) tegen.

Na deze lange avond kon de voorzitter rond 23.15 de vergadering sluiten en wenste iedereen hele fijn feestdagen en een goed uiteinde en een goed begin van 2018.

 

 

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Linschoten in ANWB uitgave (12-08-2020)
Brief over reizen met de regiotaxi (21-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (07-07-2020)
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financiŽn; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)
Mooiste dorp Linschoten (11-06-2020)
Agenda forum Samenleving 23 juni (11-06-2020)
Agenda forum Ruimte 22 juni (11-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 9 juni (09-06-2020)
21 Utrechtse burgemeesters luiden noodklok over financiŽn (08-06-2020)
Irish Travellers actief in Montfoort (05-06-2020)
Op ontdekkingsreis in je eigen streek (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 2 juni (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 29 mei (01-06-2020)
Werkzaamheden Oude Stadhuis (28-05-2020)
Werkzaamheden IJsselveld (28-05-2020)
Grof tuinafval 4 juni (22-05-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
The Unlimited Music World (herhaling)


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020