StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-12-2017
Bijgewerkt op:06-12-2017 11:09

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenfabriekterrein IJsseloord’

Bron: gemeente Montfoort
    

Met ingang van 29 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenfabriekterrein’ voor een periode van zes weken iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).
Inloopavond

Op woensdag 20 december zal vanaf 19:00 tot 21:00 een inloopavond plaatsvinden betreffende dit ontwerpbestemmingsplan. Vanwege de nabijheid ten aanzien van de te ontwikkelen locatie is gekozen om deze inloopavond te houden bij Te-Bi aan de Krekenburg 8 3417 MH Montfoort.
 
Tijdens deze avond kunt u de plannen inzien en vragen stellen hierover. Naast de gemeente zullen ook initiatiefnemers hier vertegenwoordigd zijn.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Y. Smeets van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.
Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Steenfabriekterrein IJsseloord’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel tussen het bedrijventerrein Krekenburg en bedrijventerrein Jan Snel aan de Willeskop 90. Voor dit perceel voorziet dit ontwerpbestemmingsplan in de volgende ontwikkelingen:
De uitbreiding van het naastgelegen bedrijventerrein Jan Snel met een vrachtwagenparkeerplaats.
De herontwikkeling van de voormalige steenovenschuur tot steenmuseum inclusief Bed&breakfast, kleinschalige congresfunctie en horeca, ateliers en kantoorfunctie.
De herbouw van de voormalige bazenwoning als zelfstandige woonfunctie inclusief het gebruik van het omliggende terrein voor het hobbymatig houden van paarden.
Dit ontwerpbestemmingsplan is in lijn met de kaders als vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad op 3 april 2017.
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, vanwege een aantal categorieën van ontwikkelingen, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Steenfabriekterrein IJsseloord is bepaald dat er geen MER nodig is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan.
Zienswijzen

Met ingang van 29 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 10 januari 2018) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335.201703IJsseloord-On01).
 
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Montfoort, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Steenfabriekterrein IJsseloord’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Y. Smeets van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.
Ontwerp bestemmingsplan 'Steenfabriekterrein IJsseloord'

    Meer berichten in deze categorie:
Vergunning voor raam in historische stadsmuur verleend na zorgvuldige afweging (13-08-2020)
Brief over reizen met de regiotaxi (21-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (07-07-2020)
Lintjesregen daalt alsnog neer in Montfoort (04-07-2020)
Zorgen gemeenten over financiën; ook Montfoort roept politiek op in actie te komen (03-07-2020)
Raadsvergadering 6 juli 2020 (26-06-2020)
Sloepensteiger gereed (24-06-2020)
Peter den Oudsten waarnemend burgemeester Utrecht (19-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 16 juni (16-06-2020)
Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg (16-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 15 juni (15-06-2020)
Ook in Linschoten is de AfhaalBieb nu echt van start gegaan (15-06-2020)
Mooiste dorp Linschoten (11-06-2020)
Agenda forum Samenleving 23 juni (11-06-2020)
Agenda forum Ruimte 22 juni (11-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 9 juni (09-06-2020)
21 Utrechtse burgemeesters luiden noodklok over financiën (08-06-2020)
Irish Travellers actief in Montfoort (05-06-2020)
Op ontdekkingsreis in je eigen streek (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 2 juni (03-06-2020)
Coronavirus: actuele informatie 29 mei (01-06-2020)
Werkzaamheden Oude Stadhuis (28-05-2020)
Werkzaamheden IJsselveld (28-05-2020)
Grof tuinafval 4 juni (22-05-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Dance warming up


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020