The Settings of the Ultra Dyne Pro 9024

* Sinds eind juli 2005 zijn wij afgestapt van de 9024 en gebruiken nu het betere merk voor onze processing.

Hier vind u de laatste en vorige configuraties.

Verzeker jezelf ervan dat je software versie 1.3 gebruikt. Ten opzichte van versie 1.2 zijn er behoorlijke verbeteringen in processie gedaan. Onder andere de UltraMizer, deze leek in versie 1.2 niet te werken. (Voor de noobs onder ons: een UltraMizer kun je vergelijken met een leveler die ervoor zorgt dat de mate van compressie in de 6 banden gelijk blijft.) Ook de 6 banden zijn minder gevoelig voor overshoots en de PeakLimiter lijkt minder heftig.
Kortom, er zijn erg positieve veranderingen in de versie 1.3.

Je kunt van de website van Behringer gratis versie 1.3 downloaden. Je hebt dan wel een eprom programmer nodig.
Of je besteld bij behringer een vooraf geprogrammeerde eprom.

Meer instellingen bij andere gebruikers:
http://www.ghz.it/9024/
http://www.hugoschaap.nl/soundprocessing.htm

Remco KuijerEnglish:

* Since end of july 2005 we stopped using the 9024 and using a better brand for our processing.

Here you will find the previous and last configuration.

Be sure you are using software version 1.3. It sounds way better then 1.2. The UltraMizer is working here, in 1.2 it seems to be "not working". (For the noobs: you can compare an UtlraMizer to an leveler, ensuring that compression in the 6 bands stays the same.) The 6 bands are less sensitive for overshoots and the PeakLimiter is Limiting more gently.
In short: Big changes in version 1.3

From Behringers website you can download version 1.3.
You will need an eprom programmer.
Or order an pre-programmed eprom at Behringer.

More settings @ other users:
http://www.ghz.it/9024/
http://www.hugoschaap.nl/soundprocessing.htm