StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:12-01-2017
Bijgewerkt op:12-01-2017 21:03

Veel goeds verricht, nog een hoop te doen

Bron: gemeente Montfoort
    

Jaarverslag 2010-2015 Monumentencommissie aangeboden aan gemeente


Op donderdag 5 januari 2017 bood de heer Versloot namens de Monumentencommissie het jaarverslag 2010-2015 aan wethouder Lejeune aan. Het rapport laat zien dat de afgelopen jaren de zorg voor monumentale beeldbepalende gebouwen veel aandacht heeft gekregen en dat het aantal gemeentelijke monumenten is uitgebreid tot 24. De komende jaren wil de commissie de geschiedenis levend houden door behoud van cultuurhistorisch erfgoed.

Montfoort en Linschoten hebben een rijke geschiedenis. Hoewel er in het straatbeeld in de loop der tijd best wat verloren is gegaan, getuigen nog vele monumentale panden van dat verleden. Het bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van de woonplaats. De gemeenteraad onderkende het probleem van het verdwijnen van karakteristieke panden en heeft in 2005 de nota “Naar een toekomst met historie” vastgesteld. Hiermee is een volwaardig gemeentelijk monumentenbeleid ontstaan en is het mogelijk geworden om cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument. Deze status is een welkome aanvulling op de al bestaande 78 rijksmonumenten in Montfoort en het beschermde dorpsgezicht van Linschoten. De Monumentencommissie kreeg in dit alles een belangrijke adviserende rol.

Een gemeente is wettelijk vereist om een eigen monumentenbeleid te voeren en om over de bevoegdheid te beschikken om vergunningen te verlenen voor de restauratie en verbouwingen van rijksmonumenten. Het doel van het gemeentelijk monumentenbeleid is om panden en objecten die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun cultuurhistorische waarden, bouwkundige aard of architectuur in stand te houden. De gemeentelijke Monumentencommissie adviseert het college en is onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur.

Inwoners waarderen het monumentenbeleid. Aan de andere kant moet worden onderkend, dat niet alle bewoners van een monumentaal pand dit gelijk zullen beamen. Echter, in veel gevallen gaat het om een soort koudwatervrees. De insteek van de commissie is dan ook om deze vrees weg te nemen door in gesprek te gaan met inwoners. Met het uiteindelijke doel: karakteristieke elementen behouden en combineren met eigentijds wooncomfort. Het is een namelijk misvatting dat aanwijzing als monumentaal pand betekent dat een pand op slot gaat. De commissie vindt het heel belangrijk laagdrempelig en toegankelijk te zijn en staat daarom open voor vooroverleg. Vaak worden in deze fase vanuit de praktijk ook nog eens tips en aanbevelingen gegeven door de commissie.

Veel cultuurhistorisch waardevolle gebouwen de gemeente Montfoort zijn nog niet beschermd. De Monumentencommissie blijft zich de komende jaren inspannen om deze voor de huidige inwoners en bezoekers en toekomstige generaties veilig te stellen. De Monumentencommissie heeft in de periode 2010-2015 diverse potentiële gemeentelijke monumenten aan de hand van objectieve criteria beschreven en gewaardeerd. Hierover heeft de commissie advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders, die na een gedegen belangenafweging tot nu toe aan 24 panden of objecten de gemeentelijke monumentenstatus hebben verleend. Van 2005 tot en met 2009 zijn de eerste 14 gemeentelijke monumenten aangewezen. In de periode 2010 tot en met 2015 is het aantal uitgebreid tot 24. De aangewezen gemeentelijke monumenten zijn herkenbaar aan het rood-witte schildje met het stadswapen.

Oude gebouwen moeten worden onderhouden en van tijd tot tijd gerestaureerd. De Monumentencommissie beoordeelt deze aanvragen en zoekt binnen de wettelijke regels met de aanvrager naar oplossingen die recht doen aan het pand en de wensen van de gebruiker.

Het jaarverslag 2010-2015 is via onderstaande link te downloaden.
Ga direct naar het Jaarverslag 2010-2015 van de Monumentencommissie

    Meer berichten in deze categorie:
Extra Raadsvergadering 11 juni te Montfoort (12-06-2018)
Agenda forum Samenleving 19 juni (10-06-2018)
Agenda forum Ruimte 18 juni (10-06-2018)
Burgemeester sluit pand (07-06-2018)
Aanpak drugscriminaliteit: melden helpt! (07-06-2018)
Extra forum Samenleving, aansluitend Raadsvergadering 11 juni (06-06-2018)
Raadsvergadering 31 mei te Montfoort (01-06-2018)
“De nieuwe coalitie gooit € 400.000 over de balk” (25-05-2018)
Nieuwe coalitie zet Montfoort weer op de kaart (25-05-2018)
Extra raadsvergadering 31 mei 2018 (22-05-2018)
Raadsvergadering 14 mei te Montfoort (15-05-2018)
Raadsvergadering 14 mei 2018 (03-05-2018)
Marc van der Veer interim gemeentesecretaris Montfoort (03-05-2018)
Ontslagbrief Vlaar en Langerak (03-05-2018)
Wethouders Vlaar en Langerak afgetreden (20-04-2018)
Mooie bestemming kastanjeboom Kasteelplein (16-04-2018)
Forumvergadering 24 april (16-04-2018)
Raadsvergadering 12 april (13-04-2018)
Stagiaire Iris vraagt hulp van inwoners (12-04-2018)
Raadsvergadering donderdag 12 april (05-04-2018)
Nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd in Montfoort (29-03-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Ria Driesse en Amandus de Koning (27-03-2018)
Raadsvergadering 29 maart (23-03-2018)
Raadsvergadering 26 maart (23-03-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Adfys Montfoort

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018