StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:09-01-2017
Bijgewerkt op:09-01-2017 12:25

Forum Ruimte 16 januari

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Ruimte, te houden op maandag 16 januari 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort

 
   


 

           

 

  

 

Voorzitter: mevrouw M.A. Driesse-Wiezer

 

20.00

tot

20.10

uur

 

1.

2.

3.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

tot

20.50  

uur

 

4.

Montfoort op de Kaart  (nr. 385663) *)

Montforum en de winkeliersvereniging hebben plannen ontwikkeld om Montfoort beter op de kaart te zetten. Het doel hiervan is de bezoekersaantallen te laten stijgen en de verblijfsduur van bezoekers te verlengen en daardoor de bestedingen te laten toenemen. Voorgesteld wordt twee initiatieven van Montforum nader te onderzoeken: het pilotproject Onder de Boompjes en de pleinfunctie van het Sint Jansplein. Ook wordt voorgesteld het initiatief Montfoort Trouwstad van de winkeliersvereniging te omarmen vanuit de gemeente.

Er zijn externen uitgenodigd

20.50

tot

21.20

uur

 

5.

Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016 (nr. 171831  ) **)

Door zelfbeheer van openbaar groen en verkoop snippergroen te bevorderen kan de kwaliteit van het groenonderhoud verbeteren en kunnen de kosten dalen. Voorgesteld wordt de prijs van snippergroen te verlagen van 150 naar 100 euro per m2. De opbrengst wordt gebruikt om illegaal gebruik van gemeentegrond actief aan te pakken.

21.20

tot

21.50 uur

6.

Focus-traject ‘Rust, sturing en de basis op orde’  (nr. 389487) *) **)

 Sinds 1 januari 2014 zijn alle medewerkers van de gemeenten Montfoort en IJsselstein in dienst van de gemeenschappelijke regeling UW-samenwerking. Bijna twee jaar na de start bleek dat er sprake was van een overbelaste organisatie. Het doel van het focus-traject is het terugbrengen van de structuur in de organisatie, vereenvoudigen van het bestuur en op orde brengen van de basis. Voorstel is in de begroting van Montfoort voor de komende drie jaar jaarlijks ca. 200.000,- extra hiervoor uit te trekken.

21.50 tot

22.10

7.

1e herziening Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2017

In december 2016 heeft de raad de verordening Onroerende-zaakbelasting 2017 vastgesteld. Op dat moment waren de gegevens over de waardeontwikkeling van onroerende zaken nog niet bekend. Nu deze gegevens wel bekend zijn is een herziening van de verordening nodig om de tarieven zodanig vast te stellen dat de geraamde opbrengst gehaald wordt. Zekerheidshalve waren de tarieven in december hoger vastgesteld dan nu nodig blijkt te zijn om een opbrengststijging van 4% te realiseren.

22.10 tot

22.20

8.

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017, 1e herziening

De herziening van deze verordening is noodzakelijk op grond van recente jurisprudentie, waarin bepaald is dat wanneer de legesverordening in haar tarieventabel voor de leges van omgevingsvergunningen verwijst naar landelijk vastgestelde UAV 2012 voorwaarden, deze regeling ook bekend moet worden gemaakt.

22.20

uur

 

9.

10.

11.

 

Vaststellen verslagen forum Ruimte van 28 november en 29 november 2016

Actie- en toezeggingenlijst forum Ruimte 16 januari 2017

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

 

    Meer berichten in deze categorie:
Mooie bestemming kastanjeboom Kasteelplein (16-04-2018)
Forumvergadering 24 april (16-04-2018)
Raadsvergadering 12 april (13-04-2018)
Stagiaire Iris vraagt hulp van inwoners (12-04-2018)
Raadsvergadering donderdag 12 april (05-04-2018)
Nieuwe Gemeenteraad genstalleerd in Montfoort (29-03-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Ria Driesse en Amandus de Koning (27-03-2018)
Raadsvergadering 29 maart (23-03-2018)
Raadsvergadering 26 maart (23-03-2018)
Uitslagen referendum gemeente Montfoort (22-03-2018)
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen (22-03-2018)
Elektrisch rijden wordt nu nog makkelijker (20-03-2018)
Meepraten over nieuwe koers van Montfoort (20-03-2018)
Gemeenteraad Montfoort wil via arbitrage uit elkaar met IJsselstein (20-03-2018)
Extra raadsvergadering 19 maart (20-03-2018)
Stand van zaken beindiging UW Samenwerking (14-03-2018)
Extra raadsvergadering 19 maart (13-03-2018)
Montfoort sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie (12-03-2018)
Verkiezingsdebatten Montfoort en Linschoten (08-03-2018)
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018 (08-03-2018)
Raadsvergadering 5 maart (06-03-2018)
Agenda raadsvergadering 5 maart 2019 (22-02-2018)
Gezondheidstoestand kastanjebomen Kasteelplein (21-02-2018)
Geef hulpdiensten de ruimte (21-02-2018)


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Postbus 190 / Radiobingo
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018